Piątek, 13 października 2017
Nominowani

Poznaliśmy 10 nominowanych tytułów w tegorocznej, dziewiątej edycji Nagrody Historycznej imienia Kazimierza Moczarskiego.
Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej prestiżowych na polskim rynku księgarskim. Powstała w 2009 roku Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego jest ważnym elementem edukacji historycznej, promując najbardziej wartościowe publikacje i najlepszych autorów zajmujących się najnowszą historią Polski. Laureata Konkursu poznamy na uroczystej gali w okolicach Święta Niepodległości 11 listopada.

Lista nominowanych poniżej:
Piotr. H. Kosicki, „Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej” (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa);

Piotr Lipiński, „Cyrankiewicz. Wieczny premier” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec);

Cezary Łazarewicz, „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec);
Łukasz Krzyżanowski, „Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec);

Grzegorz Motyka, „Wołyń ’43” (Wydawnictwo Literackie, Kraków);

Marcin Napiórkowski, „Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa);

Aneta Prymaka-Oniszk, „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec);

Michał Przeperski, „Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku” (Wydawnictwo Literackie, Kraków);

Marcin Stasiak, Marta Kurkowska-Budzan, „Stadion na peryferiach” (Universitas, Kraków);

Agata Zysiak, „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście” (Nomos, Kraków).

W jury Nagrody zasiadają: prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (przewodniczący), prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Andrzej Friszke, dr Adolf Juzwenko, prof. dr hab. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Kunert, Tomasz Łubieński, dr Tomasz Makowski, dr Anna Machcewicz, dr hab. Daria Nałęcz, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 50 tys. złotych, której fundatorem w 2017 roku jest Dom Spotkań z Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP.

Autor: (p)