Czwartek, 7 grudnia 2017
Nagroda Biblioteki Narodowej

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w 2017 roku otrzymał prof. Andrzej Nowak, historyk i eseista, autor wielu prac o historii Polski (na zdjęciu). Prof. Andrzej Nowak został nagrodzony za całokształt dorobku eseistycznego ze szczególnym uwzględnieniem trzech tomów „Dziejów Polski” (Biały Kruk). Jury wyróżniło laureata „za imponującą opowieść o działalności pierwszych pokoleń Polaków, dzięki którym kształtowały się fundamenty kultury i państwowości polskiej”.
Trzy tomy „Dziejów Polski” ukazały się w latach 2014, 2015 i 2017. Swą monumentalną pracę, zaplanowaną na wiele tomów, autor adresuje nie tylko do historyków, ale przede wszystkim do czytelników, którzy chcą zrozumieć sens naszych dziejów.
Jury obradowało w składzie: prof. Włodzimierz Bolecki (przewodniczący), Tomasz Bocheński, Antoni Libera oraz o. Janusz Pyda OP.
Nagroda Skrzydła Dedala jest przyznawana corocznie za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, a szczególnie prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Obok walorów poznawczych twórczości nominowanych autorów jury wysoko ceni także niekonwencjonalność sądów, odwagę i precyzję myśli oraz piękno słowa.
W zeszłym roku wyróżniono dwie pisarki – Renatę Lis za książkę „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu” (Wydawnictwo Sic!) i Martę Kwaśnicką, autorkę książki „Jadwiga” (Teologia Polityczna). W roku 2015 Nagrodę Skrzydła Dedala otrzymał Przemysław Dakowicz za książkę „Afazja polska” (Wydawnictwa Sic!).

Foto: Biblioteka Narodowa

Autor: (fran)