Piątek, 19 maja 2017
Wieczór Wystawców na WTK

Pierwszy dzień Targów zwieńczył Wieczór Wystawców, jaki odbył się w pięknej scenerii Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim. Jerzy Kisielewski, który prowadził uroczyste spotkanie, zaprosił na scenę gospodarzy Warszawskich Targów Książki: Rafała Skąpskiego, prezesa zarządu spółki Targi Książki, oraz Jacka Oryla, dyrektora WTK. W spotkaniu wzięli udział: Rolf Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec oraz Jurgen Boos, dyrektor Frankfurckich Targów Książki, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia, a także Pierr Lévy, ambasador Republiki Francuskiej i Dorota Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m. st. Warszawy.
Rafał Skąpski, który jest również prezesem Fundacji Kultury Polskiej, wręczył następnie nagrodę honorową tej Fundacji „za promocję polskiej książki w świecie” dla Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt (Deutsches Polen Institut), którą odebrali przedstawiciele tej placówki: Peter Oliver Loew i Andrzej Kaluza oraz Matthias Kneip i Karolina Walczyk. Wręczono także medale honorowe Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, które otrzymały niemieckie pisarki: Herta Muller, laureatka Nagrody Nobla, oraz Charlotta Link. Medale PTWK wręczono również Annie Król i Paulinie Wilk, organizatorkom Big Book Festival, kultowego święta książki w Warszawie, jak też Jackowi Orylowi, współtwórcy sukcesu WTK.
Uroczysty wieczór zakończył występ Balbiny, niemieckiej wokalistki polskiego pochodzenia, którą zaprosił Gość Honorowy – Niemcy. Organizatorami wystąpienia niemieckiego gością są: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Niemiec, Frankfurckie Targi Książki oraz Goethe-Institut w Warszawie.

Autor: (pd)