Czwartek, 16 maja 2019
Oferta Festiwalu Miłosza

Organizatorzy czerwcowego Festiwalu Miłosza chcą, by Kraków był miejscem gościnnym dla współczesnej poezji pisanej w różnych językach. Bez stworzenia przestrzeni dla językowej różnorodności nasza kultura przestanie się rozwijać – przekonywać o tym będą nie tylko spotkania autorskie i debaty organizowane w ramach festiwalu, ale też warsztaty przekładu poetyckiego. Nabór na warsztaty potrwa do 24 maja.

Zaproszenie na festiwal do Krakowa przyjęli wybitni poeci i poetki z różnych obszarów językowych i kulturowych, reprezentujący takie kraje, jak Armenia, Australia, Litwa, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Syria, Szwecja, Ukraina czy Wielka Brytania. Twórczość wybranych autorów zostanie opublikowana w przekładach na język polski w tomach przygotowanych specjalnie na festiwal.
Warsztaty przekładu poetyckiego z języka angielskiego poprowadzi Jerzy Jarniewicz, jeden z najważniejszych tłumaczy literatury anglojęzycznej, a także autor dwunastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych oraz wielu tomów wierszy. Przekładał m.in Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Raymonda Carvera i Edmunda White’a. Zajmował się także twórczością gości tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza – tłumaczył Simona Armitage’a (razem z Jackiem Gutorowem) i Denise Riley. Leszek Szaruga, poeta i prozaik, tłumacz niemieckiej i rosyjskiej poezji – w tym twórczości Eleny Fanailovej, z którą spotkamy się na festiwalu – poprowadzi warsztaty przekładu z języka rosyjskiego. Dla frankofilów zajęcia poprowadzi z kolei Agata Kozak, tłumaczka poezji i prozy wybitnych francuskich autorów, przedstawicieli literatury Madagaskaru i Maghrebu. W jej przekładzie ukażą się wiersze syryjskiego poety Saleha Diaba, który będzie gościem 8. edycji Festiwalu Miłosza.
Warsztaty będą odbywać się przez dwa dni 6 i 7 czerwca 2019 (czwartek i piątek) w godzinach południowych, dwa razy po 3 godziny (łącznie 6 godzin).