środa, 12 czerwca 2019
Wybrano pięć projektów do miejskiego Programu Wydarzeń Kluczowych

Festiwal literacki “Na pograniczu kultur”, festiwale muzyczne Halfway i Up To Date, lalkarskie Białostockiego Teatru Lalek oraz Festiwal „Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców” – to projekty wybrane do miejskiego Programu Wydarzeń Kluczowych, które otrzymają trzyletnie dofinansowanie z budżetu miasta Białystok. Ideą Programu  jest ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez białostockich twórców oraz wydarzeń o doniosłym znaczeniu artystycznym.

Wyboru projektów dokonali członkowie Zespołu 100, składającego się z twórców kultury, dziennikarzy, decydentów i innych liderów opinii, wybrali pięć kulturalnych wydarzeń kluczowych.

“W tajnym głosowaniu członkowie zespołu wybierali dwa projekty zgłoszone przez instytucje kultury spośród sześciu i trzy projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe z dziewięciu” – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. I dodał: “Pięć wybranych wydarzeń kluczowych ma być motorem rozwoju białostockiej kultury”.

Pieniądze na realizację wydarzeń kluczowych zostaną zapisane w projekcie budżetu miasta Białegostoku na 2020 rok oraz w ujęte projektach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2022.

W budżecie miasta na przyszły rok zostanie wpisana kwota 1,1 mln zł, która zostanie rozdzielona w ramach konkursu między propozycje organizacji pozarządowych, natomiast dofinansowanie dla Białostockiego Teatru Lalek znajdzie się w budżecie instytucji, a z Operą i Filharmonią Podlaską zostanie podpisana umowa.

Andrzej Kalinowski z Fundacji Sąsiedzi organizującej festiwal “Na pograniczu kultur”, który towarzyszy Targom Książki w Białymstoku, mówił w trakcie konferencji 11 czerwca, że znalezienie się w tym programie umożliwia wcześniejsze planowanie i rozmowy w pisarzami na przyszłe edycje. Dodał, że często jest tak, iż rozmowy z zagranicznymi twórcami rozpoczyna się rok wcześniej, a bez wiedzy, jakie się otrzyma dofinansowanie na organizację, często nie można tego zrobić. Teraz – jak dodał – będzie to możliwe.

 

Autor: ET
Źródło: Radio Białystok, UM Białystok