Wtorek, 12 lutego 2019
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, która 4 lutego ogłosiła rozpoczęcie dwudziestej czwartą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zaprosiła wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona, nadeszły kolejne zgłoszenia.
Z gdańskiego wydawnictwa słowo/obraz terytoria zgłoszono dwa tytuły: „Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia” pod red. Zbigniewa Kadłubka, Beaty Mytych-Forajter i Aleksandra Nawareckiego oraz prof. Ewy Nawrockiej „Słowacki – wielki nieobecny”.
Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty trzeci. Uroczystość wręczenia odbędzie się 24 maja w trakcie Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka obradowała w ubiegłym roku wskladzie: dr Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 15 kwietnia. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2018 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:
Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Mazowiecka 6/8,
00-048 Warszawa
tel. (22) 828 36 31
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.
(pd)