Wtorek, 5 czerwca 2018
Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z dr. Tomaszem Karpowiczem

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie korekty i redakcji językowej. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania kwestii sprawiających redaktorom wiele problemów, niekiedy kontrowersyjnych, liczne przykłady i ćwiczenia towarzyszące wykładowi pozwolą ugruntować zdobytą wiedzę.

Program szkolenia:

 1. Interpunkcja szeregów okolicznikowych.
  a) Ranga klasyfikacji okoliczników w praktyce zawodowej.
  b) Trafność wykładni słownikowej.
  c) Szereg okolicznikowy jako wyliczenie.
  d) Problem przecinka kończącego szereg.
  e) Szereg okoliczników a okolicznik szeregowy.

 

 1. Łącznik jako wariant ortograficzny.
  a) Łącznik a półpauza: najważniejsze uwarunkowania edytorskie.
  b) Miejsce łącznika w wykładni przepisów ortograficznych.
  c) Utrudnienia związane z typowymi kontekstami wymagającymi łącznika.
  d) Mniej typowe zastosowania łącznika.
  e) Klasyfikacja złożeń i zestawień uwzględniająca łącznik.
  f) Łącznik intuicyjny i jak go zastąpić.
  g) Warianty z łącznikiem a ich miejsce w normie dwupoziomowej.

 

 1. Imiesłowowy równoważnik zdania – norma a praktyka zawodowa.
  a) Status imiesłowów przysłówkowych uprzednich.
  b) Szkolne zasady poprawnego użycia IRZ typu I.
  c) Uściślenia obu tych zasad.
  d) Trzecia zasada (?).
  e) Konsekwencje systemowej blokady spójnika przez IRZ typu I.
  f) Problem zastępowania zdań okolicznikowych sposobu.
  g) Imiesłowowe równoważniki zdania typu II: składnia a interpunkcja.

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia:  8 czerwca 2018 r.,  w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł  + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Formularz zgłoszeniowy:

pdf: formularz_dyskusyjne_zagadnienia_8_6_18

doc: formularz_Dyskusyjne_zagadnienia_red_jez_8_6_2018

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia