Wtorek, 12 lutego 2019
Srebrna „Gloria Artis” i czworo Zasłużonych dla Kultury Polskiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o wyróżnieniu Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, doceniając wkład tej instytucji w utrzymanie i rozwój kultury kaszubskiej w regionie i Polsce. Obchodzące w tym roku 50. rocznicę swojego istnienia Muzeum dołączyło w ten sposób do prestiżowego grona dwudziestu kilku instytucji kultury wyróżnionych tym odznaczeniem. Uroczystość odbyła się 8 lutego w Wejherowie.
Podczas uroczystości Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczył także odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które otrzymali zasłużeni pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: starszy kustosz Joanna Cichocka, starszy kustosz Grażyna Wirkus i kierownik Działu Rękopisów i Starodruków Janina Kurowska oraz ks. prałat Daniel Nowak, działający na rzecz upamiętnienia miejsca męczeństwa ludności Kaszubsko-Pomorskiej w Piaśnicy i sprawujący opiekę nad Nekropolią Piaśnicką, oraz Błażej Musiałczyk, muzyk związany z Wejherowem i Gdańskiem (od 2006 roku organista w Archikatedrze Oliwskiej, dyrektor Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzyki Organowej w Tucholi, pomysłodawca oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – Sieradzka Jesień Organowa, prezes Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki oraz dyrektor artystyczny Festiwalu „Niepodległa Wielu Wymiarów”, który wzbogacił pomorskie obchody setnej rocznicy Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej formalnie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1968 roku. Instytucja powstała w dużej mierze z inicjatywy środowiska związanego ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. W pierwszych latach działalności Muzeum koncentrowało się na gromadzeniu, porządkowaniu, katalogowaniu oraz konserwowaniu zbiorów. Zorganizowano wówczas kilka wystaw i przygotowano pierwsze publikacje. Po 27 latach, w 1995 roku, Muzeum zostało przeniesione do Pałacu Przebendowskich i Keyserlingów, gdzie funkcjonuje do dziś.
Głównymi zadaniami Muzeum, wynikającymi ze statutu, jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie dóbr z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej oraz dóbr kultury dotyczących historii Miasta Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego i Pomorza. W ramach działalności merytorycznej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie funkcjonuje sześć działów: Rękopisów i Starodruków, Literatury i Prasy, Muzyki, Sztuki i Pamiątek po Pisarzach, Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego oraz Oświatowo-Audiowizualny.
Muzeum aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, naukowymi i instytucjami kultury Pomorza, w tym m.in. ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Instytutem Kaszubskim, Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską. Głównym organizatorem MPiMKP jest Powiat Wejherowski przy współudziale Samorządu Województwa Pomorskiego. Wejherowskie muzeum przez dziesiątki lat swojej działalności zorganizowało setki wystaw, wiele koncertów, sympozjów, seminariów i spotkań czytelniczych oraz wydało kilkadziesiąt publikacji naukowych. Tradycyjne działania muzealnicze uzupełniają bogate katalogi on-line oraz digitalizacja zbiorów, które są dostępne na stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
(MKiDN)