Poniedziałek, 15 kwietnia 2019
Małgorzata Łukasiewicz i Marcin Szuster

Małgorzata Łukasiewicz została uhonorowana nagrodą prezydenta Miasta Gdańska za całokształt twórczości translatorskiej.
Nagroda im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska jest najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną tłumaczom literatury. Nagrodę wręczył Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta miasta Gdańska, który nazwał tłumaczy „bogami słowa”.
– Szczególnie jestem wzruszona, że to się odbywa w Gdańsku, bo dla mnie jest to najwspanialsze miejsce na świecie – powiedziała Małgorzata Łukasiewicz. Anna Wasilewska, przewodnicząca kapituły nagrody translatorskiej w laudacji przytoczyła słowa laureatki: „Nie ma na świecie lepszego zajęcia niż bawienie się w wielkiej piaskownicy języka”
Jednocześnie przyznano nagrodę za przekład jednego dzieła, którą otrzymał Marcin Szuster, autor tłumaczenia powieści Djuny Barnes zatytułowanej „Ostępy nocy” (Ossolineum)
Wręczenie nagrody im. Boya-Żeleńskiego było kulminacyjnym momentem festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”, jaki po raz czwarty zorganizowany został przez Instytut Kultury Miejskiej przy wsparciu Miasta Gdańska.
Trzydniowy program obejmował spotkania i dyskusje z udziałem tłumaczy. Zainaugurowała go Olga Tokarczuk, która zaprezentowała esej o obowiązku zbawiania świata przez tłumaczy. Tradycyjnie odbyło się spotkanie pisarza z jego tłumaczami i tym razem Andrzej Stasiuk spotkał się z autorami jego twórczości na francuski, niemiecki, chorwacki i czeski.
Z dużym zainteresowaniem spotkały się też dyskusje, jakie odbyły się drugiego dnia festiwalu na wydziale filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Max Cegielski pytał trzy podróżniczki – Barbarę Andrunik, Agnieszkę Rayss i Paulinę Wilk „Gdzie zaczyna się wschód”, a Adam Lipszyc rozmawiał ze swoim ojcem Henrykiem Lipszycem o przekładzie z japońskiego. Emocjonujący był „sparing” tłumaczek języka rosyjskiego Małgorzaty Buchali i Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej, w którym moderator Marek Radziwon zadał do przetłumaczenia fragment współczesnej prozy rosyjskiej.
Na zdjęciu: Małgorzata Łukasiewicz i Marcin Szuster
foto pd

Autor: (pd)