Poniedziałek, 11 lutego 2019
Zgłoszenia do 15 marca

Biuro Polskiej Izby Książki poinformowało, że w tym roku odbędzie się kolejna edycja (EUPL) i nagrodzony zostanie pisarz z Polski.

Nagroda wspierana przez Komisję Europejską jest organizowana od 2009 roku przez konsorcjum utworzone przez Europejską Federację Księgarzy, Radę Pisarzy Europejskich oraz Federację Wydawców Europejskich. W konkursie rozpatrywane są dzieła autorów z 37 krajów uczestniczących w Programie Kultura UE. Zasadą konkursu jest wyłonienie laureatów z 12 krajów w cyklu trzyletnim, czyli każdy z krajów wyłania laureata spośród swoich nominowanych do konkursu co trzy lata. Konkurs odbywa się lokalnie, natomiast wręczenie nagrody laureatom z poszczególnych krajów, jak i promocja nagrodzonych dzieł, ma charakter międzynarodowy i obejmuje całą Europę. Drugą ważną zasadą Nagrody jest to, że promuje autorów stojących na starcie swojej kariery pisarskiej.

Jak czytamy w otrzymanym komunikacie: „Polska Izba Książki chciałaby wzmocnić wiedzę o nagrodzie i jej laureatach w Polsce, przyczyniając się do realizacji celów organizatorów konkursu. Sądzimy, że czytelnicy w Polsce powinni mieć szansę zapoznania się z nagrodzonymi książkami, tak jak polscy laureaci dostać szansę na rynkach wydawniczych w pozostałych krajach europejskich. Zasady konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.euprizeliterature.eu. Informacje o nagrodzie dostępne są na stronie Polskiej Izbie Książki, w zakładce projekty. W roku 2019 Polska typuje swojego kandydata do Nagrody. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji i tym samym współudział w tworzeniu listy kandydatów”

Nad wyborem kandydata pracuje jury pod przewodnictwem prof. Anny Nasiłowskiej w składzie: Bernadetta Darska (reprezentantka wydawców), Maria Krześlan-Kandziora (reprezentuje środowisko księgarzy), Wojciech Nowicki (nominowany przez Komisję ds Kultury UE, reprezentuje środowisko tłumaczy) oraz Grzegorz Jankowicz (nominowany przez Komisję ds Kultury UE., krytyk, filolog, wydawca i tłumacz literatury).

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca na adres biuro@pik.org.pl. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 22 maja.

Autor: (fran)