AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 19 marca 2001
Reader's Digest: dwa punkty widzenia
"READER'S DIGEST NIE SPRZEDAJE KSIążEK CZY PRENUMERAT, ALE LOSY NA LOTERIę" - NIEJEDNOKROTNIE SLYSZY SIĘ OBURZONE GŁOSY POLSKICH WYDAWC ÓW, ZDUMIONYCH SZYBKIM ROZWOJEM AMERYKAŃSKIEJ FIRMY W NASZYM KRAJU...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Muza SA - komentarz Zarządu do wyników Grupy OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. Zanotowany przez Grupę Kapitałową MUZA SA ogromny wzrost sprzedařy, sumy bilansowej (w tym zapasów, ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Drzewo Babel DRZEWO BABEL JEST WYDAWCĄ BESTSELLERÓW. JAK DOTĄD PIĘĆ Z SIEDMIU WYDANYCH PRZEZ TĘ NIEWIELKĄ OFICYNĘ TYTUŁÓW OSIĄGNĘŁO OGROMNE NAKŁADY. Hity Drzewa Babel sprzedają siÍ dobrze zarówno w okresie ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
PPWK W dniach od 2 l do 26 lutego 2001 Prezes Zarządu PPWK SA - Jacek Błaszczyński kupił 1.360 akcji firmy. Transakcje były zawierane za poúrednictwem GWP w Warszawie. Łączna wartoúĘ transakcji przekroczyła kwotÍ 5.000 euro. OgŰłem w ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Nie zakończyła siÍ dyskusja na temat wprowadzonego nowelizacją ustawy o podatku od towarŰw i usług 22 proc. VAT-u na usługi poligraficzne. W tej sprawie Polska Izba Druku wystąpiła do Ministerstwa FinansŰw z proúbą o podjÍcie działań ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Państwowy Instytut Wydawniczy 19 LUTEGO W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE WYDAWNICZYM ZOSTAŁA POWOŁANA NOWA RADA PRACOWNICZA, NA CZELE KTÓREJ STANĘŁA EWA MACIAK, WIELOLETNI KIEROWNIK REDAKCJI HISTORII KULTURY. W skład ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Kolekcja Hachette Livre WYDAWNICTWO HACHETTE LIVRE PODJĘŁO SIĘ PIERWSZEJ POLSKIEJ EDYCJI DZIEŁ WSZYSTKICH AGATHY CHRISTIE. W tej wydanej w twardej oprawie kolekcji ukaře siÍ 80 tytułów. Ksiąřki ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Zmarł Robert Ludlum JAK PODAŁA STACJA CNN ZNANY POWIEŚCIOPISARZ ROBERT LUDLUM ZMARŁ W NAPLES NA FLORYDZIE W PONIEDZIAŁEK 12 MARCA 2001. MIAŁ 73 LATA. Według rzecznika szpitala Naples Community Ludlum zmarł na atak ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Warszawski Dom Książki WARSZAWSKI DOM KSIĄŻKI S.A. JEST JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA, ZARZĄDZA SIECIĄ 70 KSI GARŃ, ZATRUDNIA 280 PRACOWNIKÓW, W 2000 ROKU ZREALIZOWAŁ OBRÓT 28,5 MLN ZŁOTYCH, Z CZEGO NA KSIĄŻKI PRZYPADŁO 67 ...
środa, 14 marca 2001
PRZEZ WIELE LAT KIEROWA £ PAN SPRZEDA¯ ORAZ PROMOCJ¥ KSI¥¯EK W DU- ¯YCH AMERYKAÑSKICH I ANGIELSKICH WYDAWNICTWACH ORAZ FIRMACH DYSTRYBUCYJNYCH. JAK NA TLE PAÑ- SKICH DOTYCHCZASOWYCH DOŒWIADCZEÑ WYGL¥DA POLSKI RYNEK?...