AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 1 października 2001
WIELKIE JUBILEUSZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic Polska obchodzi właśnie drugą rocznicę istnienia. Dawniej, z trudem zdobywane oryginalne edycje tego najsłynniejszego czasopisma podróżniczego dawały nam ...
Poniedziałek, 1 października 2001
Zgodnie z tradycją, po bukinistycznym bezrybiu promocyjnym w lecie, we wrześniu usiłowano nadrobić zaległości. W zasadzie się to udało, inna sprawa jednak, że ilość nie zawsze szła w parze z jakością. Wystawom z reguły ...
Poniedziałek, 1 października 2001
NAJLEPSZE POLSKIE KSIĘGARNIE: LIBER Parafrazując tytuł programu telewizyjnego, księgarnię tę można obdarzyć enigmatyczną nazwą "zwyczajna niezwyczajna". Zaszyta w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego księgarnia Liber nie ...
Niedziela, 30 września 2001
Fakt, ¿e od kilku lat wiêkszy nacisk jest k³adziony na te ostatnie produkty, nie jest wynikiem tylko ogólnej strategii, ale wymagañ rynku, gdy¿ prawnicy potrzebuj¹ szybkiej informacji, a droga elektroniczna to najszybszy sposób jej dostarczania. Tym samym rozwój Wydawnictwa Prawniczego Lexis Nexis bêdzie przebiega³ bez rewolucyjnych zmian. Natomiast istotne zmiany nast¹pi³y w samym koncernie Reed Elsevier, gdy¿ wszystkie wydawnictwa prawnicze nale¿¹ce do koncernu wesz ³y do grupy Lexis Nexis...
Wtorek, 18 września 2001
Dlaczego konsorcjum Polskie Książki Edukacyjne przegrało rywalizację z Polskim Towarzystwem Edukacyjnym? Obydwie firmy znalazły się na krótkiej liście inwestorów, z którymi MSP prowadziło negocjacje...
Sobota, 1 września 2001
ALEKSANDRA STĘPIEŃ, WICEPREZES ARS POLONY W tym roku w Krajowych Targach Książki uczestniczy mniej wystawców, niż w poprzedniej edycji. Dlaczego? - Myślę, że powodem ...
Sobota, 1 września 2001
Przełom lipca i sierpnia od lat charakteryzuje się w naszym księgarstwie zastojem. I niewiele w tym względzie nowego przyniosła zmiana ustroju sprzed lat dwunastu, jak również nowe millenium. Tego lata nowości czytelniczych zwyczajnie zabrakło, ...
Sobota, 1 września 2001
Spośród 20 nominowanych do Nike 2001 książek, jury, pod przewodnictwem Marii Janion, wybrało siedem finalistek. Są nimi: "Karoca z dyni" Kingi Dunin (Sic!), "Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka" Jana Tomasza ...
Sobota, 1 września 2001
ŻAK - TRZECI ROK NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO Od 1999 roku, kiedy to w pierwszym roku reformy oświaty Wydawnictwo Edukacyjne Żak wprowadziło na rynek pierwsze tytuły z cyklu podręczników do nauczania zintegrowanego "Z Ekoludkiem w szkole", ...
Sobota, 1 września 2001
NASZYM NAJWIĘKSZYM SUKCESEM HANDLOWYM BYŁO SPRZEDANIE TYSIĄCA EGZEMPLARZY KSIĄŻKI PAPIEŻA "PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI" ZBIGNIEW KRUCZALAK - WSPÓŁWŁAŚCICIEL D&Z HOUSE OF BOOKS Skąd wziął się pomysł założenia jeszcze jednej polskiej ...