AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 20 marca 2000
Pan Adam Michnik Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Szanowny Panie Redaktorze, "... środowisko wydawców wycofało poparcie dla projektu frankfurckiego" - oto słowa pana Andrzeja Rosnera z artykułu "Będzie blamaż?" (GW 8.02.2000). ...
Poniedziałek, 20 marca 2000
CBOS 57 proc. badanych przyznaje, że niezbyt orientuje się, o co chodzi w reformie edukacji, a niemal co siódma osoba (14 proc.) twierdzi, że nic na ten temat nie wie. Poziom poinformowania wzrósł od czerwca o 9 proc. - obecnie znajomość założeń ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Zarząd Spółki PPWK S.A. informuję, że zgodnie z intencją Rady Nadzorczej Pan Jacek Błaszczyński - Prezes Zarządu PPWK S.A. ma otrzymać wynagrodzenie w postaci opcji na 180.000 (sto osiemdziesi ąt tysięcy) akcji PPWK S.A., której cena wykonania będzie wyższa o ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Prawo autorskie Projekt nie w pełni satysfakcjonujący Rządowy projekt nowelizacji prawa autorskiego tylko w pewnej części spełnia oczekiwania wydawców. Szczególnie jesteśmy usatysfakcjonowani uwzględnieniem wydawców jako podmiotów uprawnionych ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
POL-NORDICA Wydawnictwo POL-NORDICA powstało w 1991 roku i jest w 100 proc. własnością norweskiego wydawnictwa BLAD KOMPANET AS, które w 1999 roku weszło w skład koncernu multimedialnego SHIPSTED ASA. Dyrektorem i członkiem zarządu POL-NORDICA jest ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Polska Izba Książki z głębokim niepokojem zapoznaje się z informacjami na temat sprzedaży książek na kilogramy w supermarketach. Wyrażamy przekonanie, że te praktyki mogą mieć bardzo negatywny skutek dla całej ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Co zrobimy, jeśli nie dojdzie w tym roku do zmiany ustawy o podatkuVAT i od 1 stycznia 2001 roku książki i prasa zostaną obłożone stawką 7%? Wiosną 1999 roku Rada Polskiej Izby Książki powołała Zespół ds. VAT, któremu przewodniczy Andrzej Rosner. W ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Wydawnictwa Prawnicze PWN powstały w styczniu 1995 roku jako wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN i anglo-holenderskiego koncernu wydawniczego Reed Elsevier. W dziedzinie publikacji akademickich WP PWN kontynuują dorobek dawnej Redakcji ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
W lutym upłynęło jedenaście lat od daty założenia Wydawnictwa AMBER, jednego z największych polskich edytorów literatury pięknej. Założony w 1989 roku AMBER był pierwszą w Polsce prywatną oficyną. Pierwszy wprowadził na polski rynek bestsellery ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Andrzej Nowakowski - jest doktorem, pracownikiem naukowym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto jestdyrektorem Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas". 21 lutego 2000 został mianowany komisarzem ...