AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 28 maja 2001
Wydawnictwo Muza nie brało udziału w tegorocznych Międzynarodowych Targach Książki. Zorganizowało własny kiermasz, który w dniach 14-21 maja odbył się w warszawskich empikach. W Megastorze Nowy Świat i Megastorze Galeria Mokotów prowadzona była sprzedaż ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Polska Izba Książki informuje, że w dniu 22 maja 2001 Rada Izby, działając na podstawie Art.11.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia PIK z dnia 28.11.2000, podjęła uchwałę o powołaniu branżowej sekcji wydawców. Sekcja powstała na pisemny wniosek 21 wydawców zgłoszony do PIK na spotkaniu ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Wydawcy postanowili, że powstała kilka miesięcy temu Grupa Negocjacyjna będzie działać w ścisłym porozumieniu z PIK. Niewykluczone, że w przyszłości nowopowstająca w PIK Sekcja Wydawców, przejmie na siebie ciężar prac związanych z porządkowaniem rynku. Część wydawców ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Uchwała Zgromadzenia Wspólników "Kwadro-Tech" Sp. z o.o. w zakresie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie umów przelewu wierzytelności w związku z treścią art. 230 k.s.h. ["Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Uchwała Zgromadzenia Wspólników "Kwadro-Tech" Sp. z o.o. w zakresie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie umów przelewu wierzytelności w związku z treścią art. 230 k.s.h. ["Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Uchwała Zgromadzenia Wspólników "Kwadro-Tech" Sp. z o.o. w zakresie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie umów przelewu wierzytelności w związku z treścią art. 230 k.s.h. ["Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
25 maja 2001 roku ukazało się kolejne zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu udziałów w Składnicy Księgarskiej. Poprzednie ogłoszenie Ministra Skarbu Państwa z marca 2001 roku nie spotkało się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. W stosunku do ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Z końcem maja z wydawnictwem Juka-91 rozstaje się Wiesław Babiracki - współzałożyciel firmy, przez dziesięć lat członek Zarządu. - Udało nam się stworzyć firmę, która zajmuje stabilne miejsce na rynku książki edukacyjnej. Zdobyliśmy uznanie nauczycieli i ...
Poniedziałek, 28 maja 2001
WYDAWNICTWO MUZA NIE BRA£O UDZIA£U W TEGOROCZNYCH MIÊDZYNARODOWYCH TARGACH KSI¥¯KI. ZORGANIZOWA£O W£ASNY KIERMASZ, KTÓRY W DNIACH 14-21 MAJA ODBY£ SIÊ W WARSZAWSKICH EMPIKACH...
Poniedziałek, 28 maja 2001
Informacja dotycząca zakupu Kwadro W związku z szeregiem pytań i powstałymi wątpliwościami podczas spotkania przedstawicieli Grupy Matras z Wydawcami w dniu 25 kwietnia 2001 r informujemy, że: 1. "Holding Centrum" Sp. z o.o. zmieni nazwę na "Grupa ...