AKTUALNOŚCI
Wtorek, 3 sierpnia 2004
Podręczniki a księgarze Nie ma cudów Trudno pisać o rynku książki edukacyjnej wobec olbrzymiego "zapętlenia" problemów, z jakimi od lat mamy do czynienia. I wobec braku pomysłów na spektakularne - proste i skuteczne, a jednocześnie ...
Wtorek, 3 sierpnia 2004
Komunikat PIK
Poniżej publikujemy komunikat Biura PIK zatytułowany „Opodatkowanie VAT dofinansowania do ceny produktu ‘dotacja która zastępuje cenę’”...
Wtorek, 3 sierpnia 2004
Czy Kolporter wejdzie na rynek książki?
Jak przysłowiowy grom z jasnego nieba spadła pogłoska, że spółka Kolporter, będąca drugim co do wielkości dystrybutorem prasy, planuje inwestycję w sieć własnych księgarń...
Wtorek, 3 sierpnia 2004
Wydarzenia: Matras Wrocław Grupiński głównym udziałowcem Aktualna lista wspólników Matras Wrocław, jaka znajduje się w aktach rejestrowych spółki została złożona we wrocławskim sądzie w kwietniu 2004 i dotyczy stanu na dzień 13 kwietnia 2004 ...
Wtorek, 3 sierpnia 2004
Niespodziewane połączenie PAP bierze DNT 22 lipca został uzgodniony Plan Połączenia spółek Polska Agencja Prasowa S.A. i Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. We wstępie wskazuje się na pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, ...
Wtorek, 3 sierpnia 2004
PPWK Aneks do umowy Zarząd PPWK S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2004 roku zawarty został ze spółką Nowa Era aneks zmieniający umowę sprzedaży oraz licencji dotyczącą autorskich praw majątkowych, praw do znaków towarowych, know - how oraz niektórych innych ...
Wtorek, 3 sierpnia 2004
WSiP Bez Agory Agora wycofała swoją ofertę zakupu akcji prywatyzowanych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - o takich zamiarach informowaliśmy już w Bibliotece Analiz. Jedynym oferentem pozostało konsorcjum firm Advent International i CA IB PRE ...
Wtorek, 20 lipca 2004
Nagrody literackie a sprzedaż książek
Nobel dla Polaka oznaczał absolutne szaleństwo. Sprzedawały się nawet rozprawy naukowe poświęcone twórczości Szymborskiej… Jak wielką siłę ma Nobel, mogliśmy się także przekonać w przypadku Johna Maxwella Coetzee. Do dziś powieść mało znanego u nas wcześniej pisarza („Hańba”, Znak 2001) sprzedała się w nakładzie 71 tys. egz., z czego aż niemal 30 tys. w pierwszym miesiącu po ogłoszeniu werdyktu przez Akademię Szwedzką...
Wtorek, 20 lipca 2004
Felieton Autor prywatnie pedofil Media rzuciły się jak pies na świeżą kość na "sprawę" Andrzeja S. Pedofilia to przestępstwo obrzydliwe aż tak bardzo, że jego sprawcy lądują na samym dnie nawet więziennej hierarchii. Jednocześnie fakt, że ...