AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Praktyczny poradnik podbijania Rosji: Casus Joanny Chmielewskiej Po rozpadzie ZSRR zniknęło wiele fikcji, w tym fikcja wydań dzieł polskich pisarzy - stymulowanych i ściśle kontrolowanych przez partyjne czynniki polityczne. Przez chwilę (trwającą kilka lat) rynek książki ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
27 listopada ub.r. w Pałacu Kultury, w obecności przedstawicieli rządu oraz prezydenta nastąpiło wręczenie certyfikatów"Przedsiębiorstwo Fair Play" za rok 2002 niemal 550 firmom z całego kraju. Znalazły się wśród nich dwie firmy z branży wydawniczej: Dom Wydawniczy Rebis, ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Ukazał się kolejny, trzeci już tom w cyklu "System Prawa Prywatnego". Tym razem jest to tom oznaczony trzynastką - "Prawo autorskie" pod redakcją prof. Janusza Barty. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni cywiliści, eksperci w zakresie prawa własności ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Ars Polona S.A. pod koniec grudnia ubiegłego roku rozesłała ofertę zachęcającą do udziału w tegorocznych 48. Międzynarodowych Targach Książki. W ofercie zwraca uwagę skrócenie czasu trwania targów, które będą trwały od czwartku do niedzieli. Czas dla profesjonalistów czyli ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Od 1 stycznia 2003 roku na dokumentach księgowych w miejsce obowiązującego dotychczas symbolu SWW trzeba wskazać właściwy dla danego produktu symbol PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Zmiana ta dotyczy również uczestników obrotu na rynku ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Od 1 lutego redakcja Biblioteki Analiz przeprowadza się z ul. Kolejowej na Mazowiecką 2/4 do budynku Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Zmienią się nasze numery telefonów i faksów, podamy je jednak dopiero w następnym numerze. Korespondencję już prosimy kierować na adres: 00-048 ...
Niedziela, 5 stycznia 2003
Konsolidacja na rynku publikacji fachowych Wydawnictwo Forum z Poznania kupiło 100 proc. udziałów w oficynie Weka. Obydwie firmy mają podobną ofertę - są to publikacje adresowane do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zarządzających spółkami, księgowych, ...
Niedziela, 5 stycznia 2003
W tekście „A jednak tłok” (BA 77), we fragmencie dotyczącym aktywów kieleckiej hurtowni „Książka Szkolna” znalazła się informacja, iż Konsorcjum Hurtu Księgarskiego w Olsztynie jest prowadzone przez „Książkę Szkolną” wspólnie z olsztyńską „Książnicą Polską”. Prezes „Książnicy Polskiej” – Jerzy Okuniewski, nadesłał do redakcji Biblioteki Analiz pismo, w którym prosił o sprostowanie, ponieważ już we wrześniu 2002 roku zbył wszystkie udziały w Konsorcjum Hurtu Księgarskiego. Nabywcą udziałów była osoba prywatna. Jerzy Okuniewski nie podał nazwiska nabywcy.
Niedziela, 5 stycznia 2003
Minister skarbu przedłużył Muzie wyłączność na negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie zakupu 51 proc. akcji prywatyzowanych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych do 21 stycznia br. Pierwszy termin wyłączności minął 16 grudnia. Muza przedstawiła w terminie ...
środa, 1 stycznia 2003
Najważniejsze wydarzenia STYCZEŃ Minister Skarbu Państwa przedłużył termin, w jakim konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne miało zapłacić 334,5 mln zł za 85 proc. akcji WSiP. Zakończony został proces prywatyzacji Domu Książki w ...