AKTUALNOŚCI
środa, 16 maja 2001
Magda Dygat NAKŁADEM WYDAWNICTWA LITERACKIEGO UKAZAŁY SIĘ WSPOMNIENIA MAGDY DYGAT - CÓRKI ZMARŁEGO W 1978 ROKU PISARZA STANISŁAWA DYGATA. PIERWSZY NAKŁAD WYNOSI 15.000 EGZ. Autorka przez kilka lat nosiła siÍ z ...
Wtorek, 1 maja 2001
Wydawnictwo Muza w tym roku nie bierze udziału w Międzynarodowych Targach Książki. Warszawski edytor przygotował własną imprezę, która zapewne przyciągnie wielu czytelników. W czasie, kiedy w Pałacu Kultury odbywają się MTK Muza ...
Wtorek, 1 maja 2001
Wydawnictwo Muza w tym roku nie bierze udziału w Międzynarodowych Targach Książki. Warszawski edytor przygotował własną imprezę, która zapewne przyciągnie wielu czytelników. W czasie, kiedy w Pałacu Kultury odbywają się MTK Muza ...
Wtorek, 1 maja 2001
MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI - temat wiodący 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 16 - 20 MAJA 2001 Największą zmianą w porównaniu z poprzednimi edycjami Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie jest ...
Wtorek, 1 maja 2001
Dyskusja
PODCZAS KWIETNIOWYCH TARGÓW WYDAWCÓW KATOLICKICH Biblioteka Analiz ZAPREZENTOWA£A PUBLIKACJÊ JAKUBA FRO£OWA „RAPORT O KSI¥¯CE KATOLICKIEJ”. ZORGANIZOWALIŒMY RÓWNIE¯ DYSKUSJÊ, KTÓRA ZGODNIE Z NASZYMI ZAMIERZENIAMI TOCZY£A SIÊ NIE TYLKO WOKÓ£ KSI¥¯KI JAKUBA FRO£OWA, ALE WKRACZA£A SZERZEJ W ZAGADNIENIA RYNKU KSI¥¯KI KATOLICKIEJ. PONI¯EJ DRUKUJEMY OBSZERNE FRAGMENTY DYSKUSJI...
Wtorek, 1 maja 2001
WWW.VIVID.PL Od lutego 2001 roku rozpoczęła działalność nowa księgarnia internetowa www.vivid.pl. Od początku kwietnia witryna "Książnica" została uruchomiona i za jej pośrednictwem można już ...
Wtorek, 1 maja 2001
KSIĄŻKA W HIPERMARKETACH - PREZENTUJEMY SIEĆ AUCHAN W Polsce działa blisko dziesięć sieci hipermarketów. We wszystkich przyjęto zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do dziennikarzy. Jednym z powodów takiego postępowania jest fakt, ...
Wtorek, 1 maja 2001
NAJWIĘKSZE WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE W 2000 ROKU Jak co roku w "Rzeczpospolitej" ukazał się ranking największych wydawnictw książkowych. Tym razem lista jest rekordowa pod względem długości, gdyż obejmuje aż 100 oficyn. Wygląda na to, że ...
Wtorek, 1 maja 2001
NAJWIĘKSZE WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE W 2000 ROKU Jak co roku w "Rzeczpospolitej" ukazał się ranking największych wydawnictw książkowych. Tym razem lista jest rekordowa pod względem długości, gdyż obejmuje aż 100 oficyn. Wygląda na to, że ...
Wtorek, 1 maja 2001
KRYSTYNA REGULSKA, PREZES WYDAWNICTWA LEKARSKIEGO PZWL Książka medyczna kojarzy się głównie z publikacjami niskonakładowymi. Czy zdarzają się medyczne bestsellery?