środa, 14 lutego 2018
ZAiKS zaprasza

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w ogłoszeniach zamieszczonych 1 lutego w „Rzeczpospolitej” i w „Gazecie Wyborczej” zwraca się do twórców lub ich następców prawnych, „którzy nie powierzyli Stowarzyszeniu w zbiorowy zarząd autorskich praw majątkowych do utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych”, aby się zgłaszali „w celu podjęcia należnych im wynagrodzeń autorskich z tytułu eksploatacji tych utworów przed 2017 rokiem na polu nagrań, reemisji i w internecie, a także z tytułu eksploatacji utworów w filmach”.
W ogłoszeniach podano, że „Stowarzyszenie Autorów ZAiKS realizuje obowiązek wypłaty powyższych wynagrodzeń na tych samych zasadach, jakie są stosowane przy wypłacie wynagrodzeń autorskich za eksploatację utworów, których autorzy powierzyli swe prawa w zbiorowych zarząd Stowarzyszenia”. Jak zaznaczono dalej, „wypłaty nastąpią po wylegitymowaniu się prawami do utworów”.
Informacje: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2 w Warszawie – we wtorki i piątki w godz. 12.-14, w pokoju nr 7 (sekcja radiowa i rozliczenia z internetu), tel. 22 827 60 61wew. 215, w pokoju nr 104 (sekcja TV), tel. 22 827 60 61wew. 124, w pokoju nr 127 (sekcja filmowa), tel. 22 827 60 61wew. 184, oraz pod adresem: wydzial.repartycji@zaiks.pl.

Autor: (fran)