Czwartek, 14 czerwca 2018
Wręczenie na Targach Książki we Frankfurcie

Laureatami tegorocznej Pokojowej Nagrody Niemieckich Księgarzy została para badaczy kultury Aleida i Jan Assmannowie.

Jak uzasadniła swój wybór kapituła Pokojowej Nagrody Niemieckich Księgarzy, badaczka literatury i kultury 71-letnia Aleida Assmann podejmuje temat zapominania historii oraz kultury pamięci. „W obliczu narastającej politycznej instrumentalizacji najnowszej historii Niemiec Aleida Assmann wyjaśnia kwestię kulturowej pamięci narodu” – oświadczyło jury.

Natomiast 79-letni egiptolog Jan Assmann swoimi obszernymi pracami badawczymi zainicjował międzynarodowe debaty nt. współczesnych konfliktów religijnych i kulturowych. Swoimi opracowaniami poświęconymi religii i przemocy, jak również genezie nietolerancji i roszczeniom do absolutnej prawdy wniósł on niezbędny wkład w zrozumienie pragnienia i zdolności pokoju w religiach.

Nagroda istnieje od 1950 roku. W ubiegłym roku jej laureatką była kanadyjska pisarka Margaret Atwood.

Wręczenie nagrody odbędzie się 14 października w trakcie frankfurckich targów książki.

Autor: ET
Źródło: Dw.com