Czwartek, 14 marca 2019
Edycja ze wsparciem Instytutu Książki

W Serbii ukazało się tłumaczenie wyboru esejów Czesława Miłosza „Legendy nowoczesności” w przekładzie Ljubicy Rosić. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

„Zapisi na salveti”, jak brzmi serbski tytuł, ukazały się w styczniu nakładem monachijskiej oficyny Laguna.
„Legendy nowoczesności” to zbiór esejów powstałych w czasie wojny i zarazem przenikliwy rozrachunek intelektualisty z nowoczesnymi mitami i ideałami, przeprowadzony w obliczu ich klęski, a dokonany w cyklu świetnych esejów poświęconych wybitnym tekstom literackim (Defoe, Balzac, Stendhal, Gide, Tołstoj, Witkacy) i filozoficznym (James, Nietzsche, Bergson). Drugą część tomu wypełnia eseistyczna korespondencja Miłosza z Jerzym Andrzejewskim, pochodząca z tego samego okresu i poruszająca pokrewne tematy.

Ljubica Rosić jest autorką licznych przekładów dzieł Czesława Miłosza, które ukazały się ze wsparciem Programu Translatorskiego ©POLAND: „Roku myśliwego” (2002), „Doliny Issy” (2013), „Wierszy ostatnich” (2013), „Zdobycia władzy” (2013), „Abecadła” (2014) i „Gór Parnasu” (2016). Rosic tłumaczyła także m.in. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Czyżewskiego, Aleksandra Fiuta i Romana Ingardena.