Piątek, 11 stycznia 2019
Dzień Księgarza 2018

Dzień Księgarza, tradycyjnie przypadający 13 grudnia, w 2018 roku świętowano 15 grudnia w warszawskim Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24. Spotkanie było okazją do uczczenia jubileuszu 100-lecia księgarstwa polskiego 1918-2018.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Klubu Księgarza przybyli goście, zasłużeni księgarze i ich przyjaciele, jak też stali bywalcy Klubu. Obecni byli: Krzysztof Piskorski z Instytutu Książki, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,  Antoni Szperlich, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Mieczysław Bieleń i Roman Nowoszewski – wiceprezesi Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Elżbieta Królak, dyrektor warszawskiej szkoły księgarskiej z licznym gronem nauczycieli, Andrzej Palacz, redaktor naczelny miesięcznika „Wydawca”, Józef Tejchma, przed laty wicepremier oraz minister kultury i sztuki, członek Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, stały bywalec Klubu Księgarza, a także Maksymilian Celeda, przed laty dyrektor departamentu w ministerstwie kultury i sztuki, przyjaciel SKP i Klubu Księgarza.

Zebranych powitał przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Tadeusz Prześlakiewicz. Krzysztof Piskorski, szef Działu Promocji Instytutu Książki, odczytał list od Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki, który napisał m.in.: „W ciągu tego stulecia, księgarze pełnili niezwykle ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym naszego kraju. Na najwyższy szacunek zasługuje ich wielkie zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury narodowej, szczególnie w okresie powstawania niepodległego państwa polskiego. (…) Rola książki w rozwoju intelektualnym i społecznym jest niezwykle istotna, dlatego działalność Stowarzyszenia Księgarzy Polskich na rzecz książki i czytelnictwa zajmuje szczególne miejsce na mapie naszego kraju”.

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski w nadesłanym liście gratulacyjnym napisał m.in.: „Książka – oraz ludzie, którzy ją tworzą i udostępniają – towarzyszy niepodległej Polsce od samego początku czy nawet prapoczątku. Wystarczy przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy pozostało do zawarcia rozejmu w Compiègne, gdy w Lublinie już obradował Ogólnopolski Zjazd Księgarzy i Wydawców (3-5 sierpnia 1918). Księgarnie i związani z nimi ludzie przez całe stulecie stanowili stały element polskiego życia i polskiej historii. (…) Zarówno księgarze, jak bibliotekarze w świecie kultury odnajdują się w wielu rolach: pełnego pietyzmu antykwariusza i żywej encyklopedii wszelkiej wiedzy, ale także menedżera, edukatora i organizatora wydarzeń kulturalnych. (…) Stulecie księgarstwa obchodzone jest w sytuacji dla księgarzy niełatwej – w czasach, gdy czytelnicy coraz chętniej zamieszkują sieć internetową i coraz trudniej ich zwabić pomiędzy niewirtualne półki. Kończę więc życzeniem, aby także w tym zmieniającym się świecie księgarze odnaleźli właściwe im miejsce – w centrum życia kulturalnego i intelektualnego Rzeczypospolitej.”

Życzenia i gratulacje księgarzom złożyli także Antoni Szperlich, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, w imieniu Rafała Skąpskiego, prezesa PTWK, oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dr hab. Marek Tobera przedstawił bardzo interesujący multimedialny wykład – „Księgarstwo a niepodległość. 110 lat Związku Księgarzy Polskich i 100 lat od Zjazdu Lubelskiego.” W maju 1918 roku warszawscy księgarze-wydawcy ze Związku Księgarzy Polskich zainicjowali ogólnopolski Zjazd Księgarzy z trzech zaborów. Odbył się na początku sierpnia 1918 roku. Rezultatem Zjazdu buło utworzenie Powszechnego Związku Księgarzy i Wydawców Polskich – organizacji grupującej wszystkie polskie organizacje księgarskie.

Bogdan Klukowski w swoim wystąpieniu „Kształcenie księgarzy w 100-leciu niepodległości” mówił o szkołach księgarskich, kursach zawodowych, szkoleniach organizowanych przez Związek Księgarzy Polskich, a później – po 1956 roku – przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.

60-lecie Klubu Miłośników Historii Księgarstwa przedstawił Kazimierz Mrowczyk, starosta tego Klubu. Klub, który powstał 30 grudnia 1958 roku przy Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, był niejako kontynuacją organizacyjną i przedłużeniem działalności przedwojennego Klubu Sprawiedliwych Księgarzy (powstałego w marcu 1928 roku w Warszawie), będącego agendą Związku Księgarzy Polskich.

Tradycyjnie z okazji Dnia Księgarza Stowarzyszenie Księgarzy Polskich uhonorowało zasłużonych księgarzy, wciąż aktywnych jubilatów. 80-lecie urodzin obchodziła w 2018 roku Krystyna Dołoszyńska, księgarz, społecznik, kronikarz Klubu Miłośników Historii Księgarstwa 75-lecie Magdalena Gowin, nauczyciel, społecznik, wieloletnia dyrektor szkoły księgarskiej w Warszawie, 70-lecie obchodzili: Alicja Mystkowska-Leszczyńska, księgarz, społecznik, wieloletnia sekretarz Zarządu Głównego SKP oraz Andrzej Tomaszewski, typograf, projektant kilkuset książek i wszystkich druków dużych i mniejszych Stowarzyszenia, społecznik, a także Zofia Szpojankowska, księgarz, społecznik, która obchodziła piękny jubileusz 45 lat pracy z książką w znanych księgarniach warszawskich. Dyplomy autorstwa Andrzeja Tomaszewskiego wszystkim jubilatom wręczył przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Tadeusz Prześlakiewicz.

Znakomitą oprawę muzyczną zapewnili zaprzyjaźnieni z Klubem Księgarza artyści: Jolanta Kwiatkowska (pianino) i Grzegorz Kwiatkowski (gitara) oraz występująca po raz drugi w Klubie młoda artystka Julita Kożuszek (śpiew), która swoim wyjątkowym występem wprowadziła słuchaczy w klimat lat 20. i 30., zachęciła też publiczność do wspólnego śpiewania.

Patronami medialnymi Klubu Księgarza jest Biblioteka Analiz i „Miesięcznik Literacki KSIĄŻKI”.

 

Działalność Klubu wspiera Fundusz Promocji Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

 

Na zdjęciu od prawej: Tadeusz Prześlakiewicz, Jan Rodzeń i Grzegorz Kwiatkowski (foto Katarzyna Balicka-Więckowska)

Autor: Katarzyna Balicka-Więckowska, sekretarz generalny SKP