Piątek, 13 października 2017
Nowy projekt Legalnej Kultury

WiedzaKsięgarza.pl to cyfrowy poradnik Fundacji Legalna Kultura skierowany do małych, niesieciowych księgarni. Poprzez szkolenia i warsztaty przeprowadzane online witryna podnosi kompetencje zawodowe pracowników księgarni z całej Polski.

Cyfrowy poradnik pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu promocji i animacji kulturowej księgarni w internecie oraz w lokalnych społecznościach. WiedzaKsięgarza.pl to także sieć kontaktów, która zrzesza małe księgarnie i jest przestrzenią do wymiany dobrych praktyk stosowanych w branży księgarskiej – zarówno w Polsce, jak i na świecie. We współpracy z ekspertami platforma dostarcza internetowe know-how wspierające księgarzy w promocji czytelnictwa w małych społecznościach oraz w trudnej konkurencji na skomercjalizowanym rynku wielkich sieci księgarskich.

WiedzaKsięgarza.pl we współpracy z całym zespołem Fundacji Legalna Kultura wspiera księgarzy na wielu płaszczyznach:
– przygotowuje wirtualne poradniki i warsztaty we współpracy z ekspertami, pisarzami, wydawcami i blogerami książkowymi (wideoporadniki),
– tworzy sieć kontaktów dla małych księgarni (baza kontaktów, dostarczenie informacji na temat aktualnego obiegu wydawniczego),
– organizuje wymianę dobrych praktyk i doświadczeń znanych na rynku księgarskim (forum wiedzy księgarza),
– dostarcza know-how z zakresu promocji czytelnictwa i rynku książki w internecie (prawo w księgarni, media społecznościowe) oraz w lokalnych społecznościach (animacja kultury),
– promujemy małe, lokalne księgarnie z całej Polski (mapa księgarni),
– przygotowujemy gotowe rozwiązania dla edukacji (scenariusze lekcji szkolnych w księgarniach).

Projekt E-Wiedza Księgarza jest realizowany przez Fundację Legalna Kultura w ramach programu Partnerstwo dla książki finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: www.legalnakultura.pl