Czwartek, 16 maja 2019
Laureaci Poznańskiej Nagrody Literackiej

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza został Wiesław Myśliwski, jeden z największych polskich pisarzy. Nagrodę odebrał on z rąk prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka na uroczystej Gali w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w środę 15 maja. Tomasz Bąk został laureatem Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka!

Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015 roku, po śmierci Stanisława Barańczaka, prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. Nagroda składa się ona z dwóch części: Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tys. zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka (40 tys. zł) trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Galę rozpoczęło czytanie fragmentów twórczości Mickiewicza i Barańczaka przez fundatorów nagrody. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wybrał tekst Stanisława Barańczaka – tłumaczenie utworu Paula McCartneya „Lat 63”. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaprezentował wczesny wiersz Adama Mickiewicza zatytułowany „Hej, radością oczy błysną”.

W swojej laudacji Nagrody im. Adama Mickiewicza prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, mówiła o twórczości Wiesława Myśliwskiego: „Nie mogliśmy wybrać lepiej, bo nie ma wśród polskich pisarzy twórcy godniejszego nagrody Mickiewicza niż Wiesław Myśliwski. Jego pisarstwo cechuje niezwykły szacunek dla słowa, które nie tyle opowiada o świecie, ile stwarza go na nowo – po to, by przywrócić mu sens, by nadać znaczenie każdemu okruchowi ludzkiego życia. A jest ono, jak pokazuje Wiesław Myśliwski, nieproste, rozpięte między biegunami starości i dzieciństwa, miłości i niespełnienia, śmierci i pasji życia, bólu i piękna, śmiechu i rozpaczy, ironii i powagi, czułości i goryczy, buntu i pokory, samotności i poczucia pełni, pamięci i historii, codzienności i święta… Z tego łańcucha antynomii człowiek buduje swój los, przekuwając przypadek w opowieść”.

Laureata Stypendium Stanisława Barańczaka przedstawił przewodniczący Kapituły Piotr Śliwiński, podkreślając jak bardzo interesująca mogłaby być rozmowa z wszystkimi nominowanymi na różne tematy dotyczące kultury, polityki i nie tylko.

W swoim wystąpieniu Wiesław Myśliwski podkreślił, jak ważne jest dla niego otrzymanie Nagrody im. Adama Mickiewicza w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i w 100-lecie uczelni, w dodatku w Poznaniu – pierwszym dużym mieście, które odwiedził w młodości.

Tomasz Bąk zacytował fragment twórczości patrona otrzymanej nagrody oraz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania przez laureata książki „Utylizacja. Pęta miast”.

Podczas gali wykład pod tytułem „Nowe szaty literatury” wygłosiła prof. Inga Iwasiów. Galę Poznańskiej Nagrody Literackiej uatrakcyjnił także występ zeszłorocznego laureata Stypendium, Szczepana Kopyta. Tym razem zaprezentował on zebranym swoją twórczość muzyczną.

Foto: Grażyna Banaszkiewicz

Autor: GB