Piątek, 31 października 2008


Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (WiP)


03-801 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel.
(022) 5182727, fax (022) 5182750, http://www.wip.pl, e-mail cok@wip.pl

 

Kolejny rok wydawnictwo Wiedza i Praktyka zakończyło znaczącym wzrostem przychodów – o blisko 23 proc., z 63,5 do 75 mln zł. W 2007 roku znacznie wzrosła – z 37 do 54 – liczba wydanych tytułów, z czego dziewięć pozycji stanowiły pierwsze edycje. Łączny nakład to 1,92 mln egz., sprzedano 1,7 mln egz. Rok zakończono rekordowym zyskiem netto, przekraczającym 12 mln zł. Na koniec 2007 roku spółka zatrudniała 200 etatowych pracowników.


W 2007 roku Wiedza i Praktyka otrzymała certyfikat „Przejrzysta Firma” przyznawany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet. Certyfikatem nagradzane są firmy które w szczególny sposób dbają o to, by partnerzy biznesowi mieli zawsze otwarty dostęp do aktualnych, wiarygodnych i pełnych informacji o ich finansach.
Oficyna otrzymała także wyróżnienie w programie certyfikującym  Firma Przyjazna Klientowi.


Wydawnictwo to od wielu lat niekwestionowany lider na rynku publikacji wymiennokartkowych skierowanych do biznesu. Oprócz księgowych, ich głównymi odbiorcami są: menedżerowie, kadrowcy i prawnicy. Na stałe z firmą współpracuje ponad 1 000 autorów i redaktorów. Pierwszym etapem informacji profesjonalnej jest podanie w publikacji, że na przykład jakaś ustawa się zmieniła. Potem następuje komentarz do niej, a na końcu porada, jak ten fakt wykorzystać w praktyce. Naszym celem jest uczyć, jak się poruszać w obrębie zmieniającego się prawa, a nie jak je omijać – mówił Filip Nowicki, prezes wydawnictwa
.


Niemal wszystkie publikacje Wiedzy i Praktyki sprzedawane są z wykorzystaniem narzędzi marketingu bezpośredniego. System oparty jest o tzw. sprzedaż na próbę. Większość produktów klienci mogą otrzymać bezpłatnie, na okres testu – nawet do 30 dni. Firma dysponuje własnym centrum dystrybucji, w którym realizuje zamówienia i stamtąd publikacje wysyłane są do klientów, nie posiada natomiast terenowych reprezentantów handlowych, nie współpracuje z księgarniami, nie prowadzi sprzedaży w systemie door-to-door.


Wiedza i Praktyka jest m.in. właścicielem najpopularniejszego polskiego portalu finansowo-księgowego „Portal FK” (Portalfk.pl), który działa od marca 2002 roku. Opłata za pełny dostęp do jego zasobów kosztuje 49 zł miesięcznie. Katalog portalu zawiera ponad 5 tys. artykułów.


W celu dotarcia do klientów WiP intensywnie wykorzystuje marketing internetowy. Na pryzkad dotarcie do czytelników publikacji o tematyce kadrowej odbywa się na kilku poziomach, przy użyciu większości znanych narzędzi e-marketingowych, jak: e-mailing, e-informatory, serwisy tematyczne, e-lettery, fora dyskusyjne, kampanie Google Ad Words czy reklamy. W promowaniu swoich publikacji oficyna wykorzystuje także kampanie e-wideo i marketing wirusowy. O efektywności tych działań niech świadczy fakt, że e-lettery publikacji kadrowych czyta ponad 100 tys. czytelników tygodniowo, a łączna liczba czytelników e-letterów wydawnictwa przekroczyła 900 tys. osób
– mówi Robert Wierzbicki, rzecznik prasowy wydawnictwa.


Od kilku lat do najlepiej sprzedających się tytułów wydawnictwa należą: „Prawo Pracy – Personel od A do Z”, „Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, „Poradnik Podatnika”, „BHP w firmie” oraz „VAT w praktyce”.


Na bieżącą ofertę wydawnictwa składają się publikacje wydawane w czterech działach tematycznych: podatki i rachunkowość (13 tytułów), personel (22), zarządzanie firmą (13) oraz komputery (7), łącznie 55 tytułów w połowie 2008 roku.


W grudniu 2007 roku wydawnictwo otrzymało Medal Europejski za kontynuowaną od dziesięciu lat serię poradników wymiennokartkowych. Organizatorami konkursu są: Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.


Wydawnictwo prowadzi także działalność szkoleniową. Pod szyldem Akademia Wiedza i Praktyka organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu: podatków, rachunkowości, kadr i płac, ubezpieczeń, budżetu, prawa, zarządzania oraz finansów.

 

W 2007 roku wydawnictwo Wiedza i Praktyka obchodziło dziesięciolecie istnienia. Powstało z inicjatywy właścicieli wydawnictwa KiK Konieczny i Kruszewski s.c. oraz wydawnictwa Verlag Norman Rentrop – jednego z największych edytorów fachowych w Niemczech. Norman Rentrop ma ok. 100 tytułów w ofercie, na którą składają się newslettery oraz edycje wymiennokartkowe. Roczny obrót to ok. 100 mln euro. Poza Polską firma zainwestowała w: Szwajcarii, Austrii, Francji i Rumunii. Polska jest na drugim miejscu pod względem wielkości ich sprzedaży.


Pierwszym tytułem Wiedzy i Praktyki był „Poradnik podatnika”, który jest aktualizowany do dziś. W sierpniu 2007 roku nastąpiły zmiany w zarządzie firmy, który opuścił dotychczasowy wiceprezes Witold Olejnik, obecnie zarząd jest dwuosobowy.

 

Wiedza i Praktyka – najważniejsze dane