Czwartek, 14 marca 2019

Wyprawki Czytelnicze przygotowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” trafiły ostatnio także do czeskich bibliotek.
Antologię „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika otrzymają dzieci, które wraz z rodzicami odwiedzą biblioteki w Karwinie, Stonawie, Czeskim Cieszynie i Mostach koło Jabłonkowa. Wyprawki rozdawane są m.in. podczas spotkań i wydarzeń realizowanych w ramach czeskiej, ogólnokrajowej kampanii „Bookstart – książka na start”, której celem jest zachęcanie rodziców do częstego odwiedzania biblioteki wraz z dziećmi.
Więcej informacji na temat kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” można znaleźć pod tym adresem >>>>>.