szukanie
zaawansowane
 

"Rynek książki w Polsce 2006"

Czwartek, 13 października 2011
sdd
ssdsd
dodaj komentarz
Środa, 20 czerwca 2007
Cztery tomy na jubileusz
„Rynek książki w Polsce. Edycja 2007”
Podczas tegorocznych Targów Książki w Krakowie promowana będzie jubileuszowa, dziesiąta edycja „Rynku książki w Polsce” Łukasza Gołębiewskiego. Po raz pierwszy opracowanie ukaże się nie w dwóch, a w czterech tomach. Do „Wydawnictw” i „Dystrybucji” dołączą bowiem „Poligrafia” i „Who is who”. „Rynek…” zmieni też swój format, nowa edycja ukaże się w formacie B6 i nowej szacie graficznej.

Gotowa jest już oferta zamieszczania reklam w tej publikacji, od lat stanowiącej jedyne tak pełne źródło wiedzy o kondycji przemysłu książkowego w naszym kraju. Do dziś wszystkich wydań „Rynku książki w Polsce” sprzedało się ok. 20 tys. egz.
dodaj komentarz
Poniedziałek, 18 czerwca 2007
Cztery tomy na jubileusz
„Rynek książki w Polsce. Edycja 2007”
Podczas tegorocznych Targów Książki w Krakowie promowana będzie jubileuszowa, dziesiąta edycja „Rynku książki w Polsce” Łukasza Gołębiewskiego. Po raz pierwszy opracowanie ukaże się nie w dwóch, a w czterech tomach. Do „Wydawnictw” i „Dystrybucji” dołączą bowiem „Poligrafia” i „Who is who”. „Rynek…” zmieni też swój format, nowa edycja ukaże się w formacie B6 i nowej szacie graficznej. Gotowa jest już oferta zamieszczania reklam w tej publikacji, od lat stanowiącej jedyne tak pełne źródło wiedzy o kondycji przemysłu książkowego w naszym kraju. Do dziś wszystkich wydań „Rynku książki w Polsce” sprzedało się ok. 20 tys. egz.
dodaj komentarz
Środa, 23 maja 2007
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o.
Opis z publiakcji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W 2005 roku Nasza Księgarnia zrealizowała 8,16 mln zł przychodu, z czego na sprzedaż książek przypadło 7,25 mln zł. Rok wcześniej obroty ogółem wyniosły 7,81 mln zł, z czego na sprzedaż książek przypadło 6,68 mln zł. Zanotowano 9 proc. wzrostu na sprzedaży książek. Od straty z 2002 roku firma osiąga coraz lepsze wyniki finansowe – w 2003 roku zysk netto wyniósł 500 tys. zł, w roku 2004 było to 452 tys. zł, a w 2005 – 943 tys. zł. 2006 rok powinien być jeszcze lepszy, m.in. dzięki współpracy z firmą Unilever Polska i akcji „Pożeracze książek”, w której nagrodami były publikacje Naszej Księgarni.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Wydawnictwo Arkady sp. z o.o.
Opis z publiakcji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W 2005 roku przychody wydawnictwa Arkady wyniosły 9,17 mln zł, z czego na sprzedaż książek przypadło 8,79 mln zł. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2004 o 7 proc (9,4 mln zł). Liczba wydanych w 2005 roku tytułów była mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 84 pozycje, w tym 44 nowości. Łącznie nakłady wyniosły 237,5 tys. egz., sprzedano 393,8 tys. egz. Struktura sprzedaży przedstawiała się następująco: 28,5 proc. – albumy, 20 proc. – poradniki, 20 proc. – budownictwo, 20 proc. – książki popularnonaukowe, 11 proc. – encyklopedie, leksykony, słowniki, 0,5 proc. – książki dla dzieci i młodzieży. Średnia cena książki w 2005 roku wynosiła 65 zł. Na koniec roku w wydawnictwie zatrudnionych było 20 osób.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam
Opis z publikacji Łukasza Gołebiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam zamknęła rok 2005 obrotem w wysokości 10,2 mln zł, z czego na sprzedaż książek przypadło 8,8 mln zł (spadek o 1 proc.). Ze 182 tytułów wydanych w 2005 roku, 80 pozycji stanowiły pierwsze edycje. Łącznie nakłady wyniosły 1,58 mln egz., sprzedano 1,31 mln egz. Struktura sprzedaży w 2005 roku kształtowała się następująco: 72 proc. – edukacja, 21 proc. – literatura religijna, 6 proc. – książki popularnonaukowe. Średnia cena zbytu książki wynosiła 10,50 zł. Na koniec roku w wydawnictwie zatrudnionych było 49 osób.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Langenscheidt Polska Sp. z o.o.
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
Przychody wydawnictwa Langenscheidt w 2005 roku wyniosły 10,27 mln zł, z czego na sprzedaż książek przypadło 9,55 mln zł (wzrost o 38 proc. w porównaniu do roku poprzedniego). Nakładem wydawnictwa ukazało się 38 tytułów, w tym 35 nowości. Łącznie nakłady wyniosły 915 tys. egz., sprzedano 825 tys. egz. w średniej cenie 13,90 zł Struktura sprzedaży Langenscheidt Polska w 2005 roku kształtowała się w następujący sposób: 52 proc. – podręczniki i kursy, 32 proc. – słowniki, 12 proc. – produkty marki Berlitz. Wydawnictwo zamknęło rok 2005 wynikiem 1,2 mln zł netto. Kapitały własne wyniosły 0,5 mln zł. Na koniec roku w oficynie zatrudnionych było 12 osób. Nie byłoby to możliwe bez zmian w naszej polityce cenowej. Wprowadziliśmy wydania w kilku różnych formatach i w kilku kategoriach cenowych, w tym tańsze edycje dla ludzi mniej zamożnych. Poza tym obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju samouczki, Polacy coraz więcej pieniędzy przeznaczają na edukację – tłumaczy wyniki wydawnictwa Grażyna Szarszewska, jego dyrektor generalna .
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. (OddK)
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W 2005 roku obroty OddK wyniosły 12 mln zł. Przychody ze sprzedaży książek spadły o 25 proc., z 13,47 mln do 9,6 mln zł. Wydano 430 tytułów, z czego 145 stanowiły pierwsze wydania. Łącznie nakłady wyniosły 600 tys. egz., sprzedano 520 tys. egz. Struktura sprzedaży przedstawiała się następująco: 94 proc. – poradniki dla biznesu, 6 proc. – podręczniki. Pod koniec 2005 roku kapitały własne firmy wyniosły 25,2 mln zł. Średnia cena książki to 68 zł. W wydawnictwie zatrudnionych było 41 osób.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Wydawnictwo W.A.B. Sp. z o.o.
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W.A.B. zamknęło rok 2005 przychodem w wysokości 12,19 mln zł, z czego na sprzedaż książek przypadło 9,63 mln zł. Nakładem wydawnictwa ukazało się 160 tytułów, w tym 78 pierwszych wydań. Łącznie nakłady osiągnęły wysokość 703,5 tys. egz., a sprzedaż 570,5 tys. egz. Rok 2005 wydawnictwo zakończyło ze stratą w wysokości 330 tys. zł. Kapitały własne firmy wynosiły 4,79 mln zł. Średnia cena zbytu książki to 18 zł. Na koniec roku 2005 w W.A.B. zatrudnionych było 26 osób.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Wydawnictwa Edukacyjne Wiking Spółka Jawna
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W 2005 roku Wydawnictwo Edukacyjne Wiking zrealizowało przychody ze sprzedaży książek w wysokości 10 mln zł. Jest to wynik gorszy od uzyskanego w 2004 roku o 26 proc. (13,5 mln zł). Nakładem oficyny ukazało się 150 tytułów, w tym 18 nowości.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o.
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
Wydawnictwo Juka-91 zamknęło rok 2005 przychodem ze sprzedaży książek w wysokości 12 mln zł, co daje spadek sprzedaży aż o 58 proc. w stosunku do roku 2004 (28,2 mln zł). Nakładem oficyny ukazało się 75 tytułów, w tym 15 pierwszych wydań. Łącznie nakłady wyniosły 1,5 mln egz., sprzedano 1,4 mln egz. przy średniej cenie 8,20 zł. Na koniec roku w wydawnictwie zatrudnione były 32 osoby.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o.
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W 2005 roku przychody ze sprzedaży Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha wyniosły 19,73 mln zł (wzrost o 12 proc.), z czego na sprzedaż książek przypadło 12,14 mln zł (wzrost o 7 proc.). Ukazało się 170 tytułów, w tym 101 pierwszych wydań. Łącznie nakłady wyniosły 1,1 mln egz., sprzedano 839 tys. egz. Struktura sprzedaży w roku 2005 kształtowała się następująco: 63 proc. – podręczniki i pomoce edukacyjne, 9 proc. – modlitewniki, 5 proc. – Pismo Święte, 4,5 proc. – literatura piękna, 4,5 proc. – książki dla dzieci i młodzieży, 2,5 proc. – poradniki. W 2005 roku firma wypracowała zysk netto w wysokości ponad 1,6 mln zł. Kapitały własne wynosiły 18,08 mln zł. Średnia cena książki to 14,50 zł. Na koniec roku w firmie zatrudnionych było na etatach 117 osób.
dodaj komentarz
Czwartek, 14 grudnia 2006
Wydawnictwo Wilga Sp. z o.o.
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
W sierpniu 2006 roku nastąpiła finalizacja ciągnących się przez ponad rok rozmów z wydawnictwem Muza. Było wcześniej wiele koncepcji fuzji, m.in. przez emisję dodatkowych akcji Muzy dla udziałowców Wilgi, albo odsprzedania wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, ostatecznie jednak Muza odkupiła 50 proc. udziałów w Wildze. W nowym, dwuosobowym, zarządzie wydawnictwa znaleźli się Jan Wojniłko i Włodzimierz Czarzasty. Przychody Wydawnictwa Wilga w 2005 roku wyniosły 14,92 mln zł, z czego na sprzedaż książek przypadło 12,79 mln zł. Wydawnictwo zanotowało więc znaczny, bo ponad 26 proc. spadek przychodów w porównaniu z rokiem 2004 (17,28 mln zł). Nakładem Wilgi ukazały się 233 tytuły, z czego 116 stanowiły pierwsze edycje. Łącznie nakłady wyniosły 1,45 mln egz., a sprzedaż 2,06 mln egz. Kapitały własne oficyny wynosiły w 2005 roku 2,13 mln zł i były znacznie niższe niż w roku 2004, co wskazywałoby na znaczącą stratę (zarząd nie podał wyniku netto). Średnia cena książki wynosiła 6,20 zł. Na koniec 2005 roku w wydawnictwie zatrudnionych było 27 osób.
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Księgarnia Firmowa SIW Znak
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Złoty Wiek
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Zielona
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Firma Księgarska Zaopatrzenie Szkolne Marzanna Muraczewska
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Księgarnia Wysyłkowa – Wysylkowa.pl s.c
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Księgarnia Współczesna s.c.
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
Piątek, 8 grudnia 2006
Księgarnia Współczesna
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2006"
dodaj komentarz
1 2 3 4 5 6 7
REKLAMA
 
Nasze nowości wydawnicze
"W teatrze ciągle jest najważniejszy człowiek i jego epopeja, chociażby był wiejskim głupkiem. Historię trzeba opowiedzieć, a nie wykrzyczeć! Ale to się zmienia i ta nowa efekciarska estetyka nie pasuje mi już. Ja jestem ...
Autor przypomina dawno zapomniane receptury nalewek, wódek i likierów, pisze o ich historii, podaje także przepisy, tak by każdy sam mógł spróbować przygotować kordiały, eliksiry i rosolisy.
Bogumił Rychlak z zawodu ...
1 2 3 4 5 6 7
RSS
 
Subskrybuj nasz newsletter
Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach, podaj swój adres e-mail.
 
Popularne artykuły
Najczęściej czytane
Chmura tagów
Trwa indexowanie materiałów
lista będzie dostępna za moment.
1 Słowik
Kristin Hannah
"Słowik" Kristin Hannah to historia inspirowana biografią bohaterki francuskiego ruchu oporu, Andree de Jongh. Ale nie należy jej traktować nadto serio. A może inaczej: nie da się, po ...
2 Spójrz na mnie
Nicholas Sparks
"Spójrz na mnie" Nicholasa Sparksa traktuje o miłości, bo i o czym innym pisać może autor "Listu w butelce" czy "I wciąż ją kocham" ? A pisze jak zawsze, ani lepiej ani gorzej. Ten prozaik ...
3 Zanim się pojawiłeś
Jojo Moyes
"Zanim się pojawiłeś" Jojo Moyes - wyciskacz łez światowej sławy.
zobacz wszystkie
 
 
 
© Copyright 2005 Biblioteka Analiz | System optymalizowany do 1024x768+, windows-1250.

Wykonanie i opieka - ENCODE Pełne rozwiązania internetowe. www.encode.pl