Wtorek, 4 lipca 2006
Użyteczność i wyzwanie
Prawo autorskie składową rozwoju Aktywność umysłowa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju każdego narodu. Na przykład literatura toruje drogę dla kulturowej autonomii i rozwoju czytelnictwa, co z kolei jest bazą dla kulturowej niezależności. Zdrowy rynek książki ma przez to ogromne, kulturowe znaczenie. Własność intelektualna ma także znaczną wartość ekonomiczną. W 2003 roku w 15 krajach „starej Unii” przemysł oparty na prawie autorskim odpowiadał za 5,3 proc. produktu narodowego UE i 3,1 proc. zatrudnienia. Media drukowane często mają zdecydowanie największy udział w tym sektorze, przed rozszerzeniem UE w 2004 roku tak było niemal w połowie krajów członkowskich. W większości krajów to rynek podręcznikowy jest napędem dla rynku książki i prasy. W pełni swobodne lub nielicencjonowane korzystanie z podręczników [tu: kopiowanie, przyp. red.] dotyka nie tylko tego sektora, generalnie osłabia krajowy rynek wydawniczy. Z drugiej strony stymulacja rynku podręcznikowego mogłaby stanowić impuls do rozwoju rynku wydawniczego jako całości. Nieautoryzowane kopiowanie zagraża działalności twórczej Rynek wydawniczy jest jednakże zagrożony przez nielicencjonowane kserowanie i inne formy reprodukcji. W opracowaniu przedstawionym Komisji Europejskiej na początku lat 90. belgijski prawnik Jean Paul Triaille pisał o 260 miliardach stron kopii materiału chronionego copyright wykonywanych rocznie na świecie. Liczba ta z pewnością nie zmalała od tamtej pory. Kopinor w Norwegii zbiera opłaty od ok. 85 proc. kopii wykonanych w tym kraju i na tej podstawie można obliczyć, że średnio na jednego mieszkańca przypada 256 kopii. Ekstrapolując ten wynik na Polskę, otrzymujemy ilość 10 miliardów stron kserokopii materiału chronionego prawem autorskim rocznie. Badania przeprowadzone w innych krajach mówią, że około 10 proc. kopii dotyczy materiałów chronionych copyright. W Hiszpanii, kraju wielkości Polski, CEDRO zbiera ok. 28 milionów euro rocznie wyłącznie z tytułu opłat od reprografii wykonanej na użytek prywatny, przy czym tworzenie kopii dla użytku szkolnego nie jest w Hiszpanii rozumiane jako użytek prywatny. Jest pewne, że liczba kopii wykonanych przy pomocy różnych urządzeń reprograficznych jest w przypadku każdego kraju znaczna, a problem ten wymaga uregulowania – wprowadzenia systemu licencji, zbierania i dzielenia opłat oraz podjęcia kroków antypirackich. Niekontrolowane i nierekompensowane kopiowanie materiału chronionego prawem autorskim stanowi zagrożenie dla środowisk twórczych i ich interesów. Komisja Europejska także dostrzega ten problem, w Dyrektywie 2001/29/EU dopuszcza ograniczanie monopolu autorskiego w krajach członkowskich: „w odniesieniu do zwielokrotnień na papierze lub innym podobnym medium, dokonanych przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki fotograficznej lub innego procesu przynoszącego podobne rezultaty – pod warunkiem że osoby uprawnione otrzymają słuszne wynagrodzenie”. Monopol autorski i test trzech kroków Artykuł 9.1 Konwencji Berneńskiej oraz krajowe ustawodawstwa gwarantują twórcy wyłączne prawo do powielania albo autoryzowania wszelkich form reprodukowania dzieła – w tym fotokopiowania. W niektórych państwach ustawodawca zawarł mechanizmy ochrony przeciw nieautoryzowanemu kopiowaniu w ustawie o prawie autorskim, ponadto w większości krajów jest to regulowane przez inne ustawy, jak ustawy o ochronie konkurencji. Artykuł 9.2 Konwencji Berneńskiej oraz Artykuł 5.5 unijnej Dyrektywy 2001/29 o społeczeństwie informacyjnym zezwalają na wprowadzenie ograniczeń wyłącznych praw autora, o ile spełnione są warunki „testu trzech kroków”. Ograniczenia mogą zostać zastosowane wyłącznie: © w szczególnych przypadkach, © jeśli nie zakłóca to normalnej eksploatacji dzieła, © jeśli nie stanowi uszczerbku dla słusznego interesu autora. Należy koniecznie zauważyć, że trzy …
Wyświetlono 25% materiału - 509 słów. Całość materiału zawiera 2039 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
Dostęp czasowy
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
Dostęp terminowy
Płatność kartą płatniczą lub przelewem
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail.
Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeżeli jesteś już abonentem Rynku Książki

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?