Czwartek, 28 lutego 2019
Typ ogłoszeniaDam pracę
KategoriaWydawnictwo książkowe
StanowiskoSpecjalista ds. kontroli i księgowości
MiejsceWarszawa
Forma zatrudnieniaPełny etat
WyształcenieWyższe niepełne
E-mailpraca@edgard.pl

Wydawnictwo Edgard istnieje od 1996 roku. Jesteśmy czołowym wydawcą publikacji do nauki języków obcych, poradników serii Samo Sedno oraz książek i zabawek edukacyjnych dla dzieci marki Kapitan Nauka. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI i KONTROLI (praca w wymiarze pełnego etatu lub 1/2 etatu)

 

Zakres obowiązków:

– weryfikacja i kontrola rozrachunków

– kontrola formalno–podatkowa faktur

– kontrola i przygotowywanie umów

– wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego

– kontrola sald i kosztów

– analizy i raporty

- windykacja.

 

Oczekiwania:

– doświadczenie w pracy w księgowości

– wykształcenie kierunkowe w zakresie rachunkowości, ekonomii lub finansów– zdolności analityczne

– bardzo dobra znajomość MS Excel

– samodzielność i odpowiedzialność

– znajomość programu Subiekt mile widziana.

 

Oferujemy:

– zatrudnienie na umowę zlecenie lub pracę w wymiarze pełnego etatu lub 1/2 etatu

– pracę w młodym zespole i komfortowe warunki pracy

– możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych umiejętności

– twórczą i dobrą atmosferę pracy

– yerba mate i dobrą kawę.

 

Administrator danych:
 
Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia rekrutacji.
 
Zgoda
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk”
 
Informujemy, że podanie danych osobowych w kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne w procesie rekrutacji, odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
 
Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
 
„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11,
  • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  • dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tum i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Edgard Mariusz Jachimczuk.
  • ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z nami pod adresem: praca@edgard.pl.
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.