Poniedziałek, 3 czerwca 2019
W REAKCJI NA ZASKARŻENIE DYREKTYWY PRZEZ POLSKI RZĄD
„Stowarzyszenie Kreatywna Polska zrzesza organizacje polskich twórców, wydawców, przedsiębiorców, producentów oraz dystrybutorów treści i jest najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą polski sektor kreatywny. Właśnie w imieniu twórców i środowisk kreatywnych wyrażamy swoje zdziwienie wywołane wystąpieniem wicepremiera prof. Piotra Glińskiego na temat zaskarżenia dyrektywy w sprawie praw autorskich. Z jeszcze większym zdumieniem przeczytaliśmy informację, że jeszcze przed […]
Wtorek, 28 maja 2019
Zamieszczamy oświadczenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska, zrzeszającego twórców oraz siedemnaście organizacji branż kreatywnych (wydawniczych, filmowych, muzycznych itp.) opublikowanym  w reakcji na zaskarżenie przez polski rząd niektórych zapisów Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Oświadczenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska w związku z zaskarżeniem przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i […]
Wtorek, 7 maja 2019
PO KONFERENCJI WOKÓŁ DYREKTYWY
Książka i prasa w dobie cyfryzacji to temat konferencji, jaka odbyła się 16 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z inicjatywy branżowych organizacji: Polskiej Izby Książki, Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spotkanie zdominowała dyskusja wokół Dyrektywy […]
Wtorek, 7 maja 2019
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki 9 kwietnia 2019 roku przyjęło uchwałę, w której apeluje o jak najszybsze wdrożenie Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Polsce. Oto jej treść: Wdrożenie Dyrektywy o  prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Polsce. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Książki z dnia 09.04.2019 r. Członkowie Polskiej Izby Książki, reprezentującej wydawców, dystrybutorów […]
Wtorek, 7 maja 2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU REPROGRAFII I WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTEKACH
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i  Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 kwietnia w Warszawie. Obradom przewodniczył Grzegorz Gauden, wiceprezes Stowarzyszenia. W trakcie Zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2018, a także udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej Stowarzyszenia. Przyjęto też nową treść statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu Walnego Zebrania […]
Czwartek, 18 kwietnia 2019
Po konferencji wokół Dyrektywy
Organizacje pisarzy, dziennikarzy, wydawców oraz bibliotekarzy zorganizowały 16 kwietnia w siedzibie PAP w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich konferencję poświęconą Dyrektywie o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Nawiązując do zatwierdzenia Dyrektywy przez Radę Europy 15.04. br. – po jej przegłosowaniu w Parlamencie UE 26.03.br. – mec Jacek Wojtaś (Izba Wydawców […]
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PIK
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki (PIK), czyli doroczne podsumowanie poprzedniego roku i wytyczenie kierunków działania na przyszłość, odbyło się 9 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyło w nim 38 przedstawicieli i pełnomocników, spośród 138 członków, których zrzesza obecnie Izba. Walne Zgromadzenie, któremu przewodniczył Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK, wysłuchało sprawozdania za rok 2018, które przedstawił prezes Włodzimierz Albin, […]
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019
ROSZCZENIA DO BUDYNKU PRZY FOKSAL 3/5
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich może stracić swoją tradycyjną siedzibę przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Jak informowała „Gazeta Stołeczna” z 2-3 marca, od 26 lat budynek, w którym od dziesięcioleci mieściło się centrum działań społecznych dziennikarzy, próbuje odzyskać rodzina przedwojennego właściciela księcia z rodziny Bourbonów. Na miejscu Pałacu Bourbona, zniszczonego w trakcie działań wojennych, po wojnie […]
środa, 10 kwietnia 2019
Skrót
9 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki. Walne Zgromadzenie, któremu przewodniczył Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK, wysłuchało sprawozdania za rok 2018, które przedstawił prezes Włodzimierz Albin, a także sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium członkom Rady PIK oraz członkom […]
Poniedziałek, 8 kwietnia 2019
PIK i Fundacja Ronalda McDonalda tworzą bibliotekę w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie
Fundacja Ronalda McDonalda zwróciła się do Polskiej Izby Książki z prośbą o ufundowanie książek do biblioteki w Domu Ronalda McDonalda w Krakowie, zbudowanym w roku 2015 przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W Domu Ronalda McDonalda mieszkają rodziny opiekujące się małymi pacjentami podczas ich leczenia. Prosiliśmy więc członków naszej Izby nie tylko o książki dla […]