Piątek, 21 kwietnia 2017
Moskiewscy goście w Olsztynie
W czwartek 20 kwietnia w Centrum Książki w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Tendencje rozwoju biznesu książkowego Rosji i Polski" z udziałem księgarzy moskiewskich oraz pracowników sieci księgarskiej Książnica Polska.
środa, 15 marca 2017
Rozporządzenie MEN
13 marca Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego...
Wtorek, 24 stycznia 2012
Zaproszenie na II edycję
Studia uwzględniają wszechstronne przygotowanie osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze wydawniczym: od interdyscyplinarnej wiedzy o języku, multimediach i zarządzaniu informacją, przez współczesny warsztat redaktora, znajomość zagadnień dotyczących projektowania i przygotowania publikacji do druku lub dystrybucji w Sieci, aż po kompetencje marketingowe, prawne i menedżerskie...
Poniedziałek, 11 lipca 2011
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na doroczną Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Książka. Dokument.  
Wtorek, 30 listopada 2010
Zaproszenie do Klubu Księgarza
Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Klub Księgarza oraz Autor zapraszają na promocję książki Tadeusza Hussaka „Dorobek kształcenia księgarzy...
Piątek, 12 listopada 2010
O e-bookach w Książnicy Polskiej
W trzech turach – na przestrzeni października, listopada oraz grudnia – dla blisko 60 księgarzy z placówek należących do sieci Książnica Polska Biblioteka Analiz organizuje seminaria pod hasłem „E-booki a księgarnia przyszłości”...
Piątek, 10 września 2010
Efekty nauczania w szkolnictwie zawodowym są nieustannie konfrontowane z potrzebami rynku pracy, wymaganiami pracodawców i zainteresowaniami potencjalnych uczniów. Z konfrontacji tych nauczanie zawodu nie wychodzi, niestety, obronną ręką. Treściom nauczania zarzuca się nieustannie przeładowanie programów teorią, mijanie się z możliwością nabywania umiejętności niezbędnych na konkretnych stanowiskach pracy oraz wyłączenie pracodawców z możliwości wprowadzania zmian w programach nauczania. Przygotowywane obecnie zmiany, zachodzące w szkolnictwie zawodowym, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III …
Poniedziałek, 6 września 2010
Zapraszamy na 5. edycję
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa i Biblioteka Analiz Sp z o.o. z początkiem sierpnia rozpoczynają rekrutację na 5. edycję Studiów Podyplomowych EDYTORSTWO I RYNEK KSIĄŻKI. W imieniu organizatorów i wykładowców zapraszamy wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą lub chcą związać z branżą wydawniczą.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Edytorstwo i Rynek Książki
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława i Biblioteka Analiz Sp. z o.o. z początkiem sierpnia rozpoczynają rekrutację na 5. edycję Studiów Podyplomowych EDYTORSTWA I RYNKU KSIĄŻKI. W imieniu organizatorów i wykładowców zapraszamy wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą lub chcą związać z branżą wydawniczą.
środa, 30 czerwca 2010
Dyplomy magisterskie księgarzy na UW
Idea księgarza „oświeconego”, a więc posiadającego znaczny zasób wiedzy teoretycznej z zakresu różnych nauk, kiełkowała od dawna w społeczeństwach, w których kultura czytelnicza stała wysoko i wymagała dobrego przygotowania personelu księgarskiego, szczególnie w rozwijających się księgarniach specjalistycznych. Oczywiście, podstawę zawodu stanowiła zawsze praktyka (terminatorstwo), realizowana przez kilka lat w różnych księgarniach, lecz w miarę rozwoju ruchu wydawniczego i księgarstwa oraz zróżnicowania działalności księgarskiej zwykłe umiejętności handlowe okazały się niewystarczającym źródłem wiedzy.Już w drugiej połowie XIX …