BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 188
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji.Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości ok. 20-40 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych.Zainteresowaniem Czytelników cieszą się także działy "Prawnik radzi" oraz porady z zakresu marketingu, promocji itp., w których analizujemy największe i... najmniejsze sukcesy wydawnictw.Całości dopełnia błyskotliwy felieton Andrzeja Nowakowskiego. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (tegorocznym laureatem został WSiP).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie.
W Numerze
Czwartek, 15 lutego 2007
Po co Suflidzie sieć ksiegarń?
6 lutego WSiP poinformowały o sprzedaniu za 5,3 mln zł spółce Łopuszańska S.A. 4,05 mln akcji imiennych serii B swojej spółki zależnej, Dom Książki, czyli wszystkie przez siebie posiadane. Stanowią one 90 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA Domu Książki. 10 proc. akcji należy do Skarbu Państwa. „Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych WSiP wynosi 5,3 mln zł. Tyle samo wyniosła cena sprzedaży akcji” – podano w komunikacie. Wartość nominalna jednej akcji DK …
Czwartek, 15 lutego 2007
Jak dystrybuowano książkę kardynała Dziwisza
Chociaż pierwszą książkę w swoim życiu Przemysław Häuser, właściciel TBA, wydał już w 1993 roku, było to – jak sam twierdzi – w zupełnie innej firmie i na innym etapie zawodowej kariery. Firma TBA powstała w 2002 roku pod nazwą TV Promotion Group, obecnie (już jako TBA) realizuje się w projektach filmowych i wydawniczych oraz marketingu religijnym. – Od wielu lat specjalizujemy się w realizacji filmów dokumentalnych tematycznie związanych z Watykanem. Od dawna także współpracujemy …
Czwartek, 15 lutego 2007
Rozmowa z Markiem Stefaniakiem, prezesem i Andrzejem Żywickim, członkiem zarządu wydawnictwa Pascal
W porządku. A lekcja, jaką wam dały Bezdroża, by interesować się także mniej popularnymi regionami, jak Krym, Transylwania czy szlak kolei transsyberyjskiej, w znacznym stopniu zweryfikowała waszą ofertę? AŻ: Nie bardzo wiemy, co znaczy „lekcja”…Choćby to, że w roku 2005 Bezdroża osiągnęły 40-proc. wzrost obrotów. I mniemam, że właśnie na książkach, po które Pascalowi schylić się nie chciało. AŻ: To proszę przyjąć do wiadomości, że po Krym – który pan przytoczył – Pascal schylił się …
Czwartek, 15 lutego 2007
Grupa Wydawnicza PWN, uhonorowana przez Bibliotekę Analiz tytułem Wydawcy Roku 2006 za „umiejętne połączenie swoich najlepszych tradycji z sukcesem komercyjnym nowoczesnego wydawnictwa”, ujawniła nam wstępne wyniki finansowe za ubiegły rok. Po raz pierwszy w historii Grupy PWN przychody przekroczyły wartość 200 mln zł.
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zamierza rekomendować swoje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie 90 proc. zysku netto wypracowanego w 2006 roku na wypłatę dywidendy – poinformowały WSiP w oficjalnym komunikacie.
Czwartek, 15 lutego 2007
7 lutego w warszawskim klubie Palladium rozdano Asy Empiku. Ponoć największy plebiscyt kulturalny w Polsce. Imprezę prowadził dziennikarz, prezenter i satyryk znany z radiowej Trójki, Artur Andrus.
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych poinformował o zbyciu przez Macieja Radziwiłła, przewodniczącego Rady Nadzorczej, działającego w imieniu własnym oraz Cresco Financial Advisors, 600 tys. akcji PPWK reprezentujących 14,35 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonania 12,29 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.
Czwartek, 15 lutego 2007
1 lutego, podczas posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, któremu przewodniczył prezes, Rafał Skąpski, podsumowano działania w roku ubiegłym.
Czwartek, 15 lutego 2007
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych poinformował o odroczeniu Wkrze terminu spłaty pożyczki.
Czwartek, 15 lutego 2007
Wkra nabyła sto udziałów w zależnej od siebie hurtowni Polmap, o wartości 1000 zł każdy.