BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 234
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji.Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości ok. 20-40 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych.Zainteresowaniem Czytelników cieszą się także działy "Prawnik radzi" oraz porady z zakresu marketingu, promocji itp., w których analizujemy największe i... najmniejsze sukcesy wydawnictw.Całości dopełnia błyskotliwy felieton Andrzeja Nowakowskiego. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (tegorocznym laureatem został WSiP).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie.
W Numerze
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Po trzech kwartałach Agora zanotowała przychód ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 151,8 mln zł (spadek o 2,1 proc.), a ze sprzedaży kolekcji 40 mln zł (spadek o 58,4 proc.).
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 27-30 listopada w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (Al. Niepodległości 141). Organizatorem targów jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Od piątku do niedzieli (14-16 listopada) na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich trwały Śląskie Targi Książki. Wróciły one do grona książkowych imprez wystawienniczych po 12 latach przerwy.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych opublikowało skonsolidowany raport półroczny.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Giełdowa drukarnia zdecydowała się złożyć ofertę w przetargu prywatyzacyjnym Olsztyńskich Zakładów Graficznych. Pod koniec października firma przeprowadziła badanie kondycji finansowej drukarni.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Niebawem odbędzie się ostatni z serii wykładów „T jak Typografia, czyli jak dobrze zaprojektować książkę”. Organizatorami cyklu były Arctic Paper Polska oraz firma Design Plus.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Promocja najnowszego zeszytu „Kwartalnika Literackiego Wyspa”, czyli numeru 3 (7) z tego roku, odbyła się 4 listopada, jak zwykle w warszawskim Domu Literatury. Prowadził ją Marek Ławrynowicz, który niedawno zrezygnował z funkcji redaktora naczelnego, którą pełnił od początku zeszłego roku, pierwszego numeru pisma. Zastąpił go Adrian Sinkowski, dotychczasowy redaktor działu poezji.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Instytut Książki podjął decyzję o uczestnictwie w międzynarodowych targach książki w 2009 roku. Wspólne stoiska polskich wydawców zostaną zorganizowane w: Jerozolimie (15-20 lutego), Paryżu (13-18 marca), Bolonii (23-26 marca), Londynie (20-22 kwietnia), Buenos Aires (23 kwietnia-11 maja), Nowym Jorku (26-31 maja), Pekinie (wrzesień), Frankfurcie (13-18 października) oraz Moskwie (listopad/grudzień).
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Konsorcjum giełdowego Comarchu oraz Young Digital Planet podpisały umowę z MEN na dostawę oprogramowania multimedialnego dla szkół.
Poniedziałek, 1 grudnia 2008
Impreza odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2009 roku w Rzeszowie (Hala Podpromie).