BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 279
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji.Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości ok. 20-40 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych.Zainteresowaniem Czytelników cieszą się także działy "Prawnik radzi" oraz porady z zakresu marketingu, promocji itp., w których analizujemy największe i... najmniejsze sukcesy wydawnictw.Całości dopełnia błyskotliwy felieton Andrzeja Nowakowskiego. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (tegorocznym laureatem został WSiP).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie.
W Numerze
Poniedziałek, 29 listopada 2010
10 listopada w siedzibie Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarząd spółki Platforma Wydawnictw, w składzie Anna Durka i Marcin Śnieć, podpisali umowę o dofinansowanie projektu uruchomienia dwóch e-usług dla branży książki.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Czy Kompap przejmie kontrolę nad Muzą?
Indeks wydawniczej spółki jest w ostatnich miesiącach jednym z najgorętszych na warszawskim parkiecie. Od początku czerwca kurs akcji firmy wzrósł o 191,7 proc. A to oznacza, że toczy się walka o władzę w spółce. Ofensywę rozpoczął Kompap, który na początku czerwca zwiększył swój udział w spółce do 20,3 proc. co odpowiadało 17,48 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Poligraficzna firma kupiła wtedy 17 tys. akcji po cenach z przedziału 7,2-9,67 zł. W drugiej …
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Rynek o fuzji sklepów Merlin.pl i Empik.com
9 lipca media zelektryzowała informacja o planowanym połączeniu sklepów Merlin.pl i Empik.com. Umowa w tej sprawie została zawarta dzień wcześniej pomiędzy NFI Empik Media& Fashion i jego podmiotem zależnym Empik sp. z o.o. z jednej strony oraz spółką Merlin.pl SA i jej akcjonariuszami z drugiej strony. Fuzja ma być możliwa dzięki podziałowi spółki Empik sp. z o.o. i wydzieleniu części firmy odpowiedzialnej za sprzedaż internetową, czyli sklepu Empik.com do osobnego podmiotu. Nowa spółka ma nosić …
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Rozmowa z Grzegorzem Skrzypkiem – właścicielem i prezesem Firmy Księgarskiej Serwis
Jak z punktu widzenia FK Serwis można podsumować 2009 rok?Wydaliśmy pewne środki na inwestycje, więc zapewne w poprzednich latach sytuacja finansowa firmy była nieco bardziej korzystna. Trzeba też pamiętać, że w ubiegłym roku widać było jednak pewne załamanie rynku. Pojawiły się problemy z płynnością finansową?W ubiegłym roku, zresztą tak jak i w tym, sprzedaż jest nieco mniejsza, także księgarze trochę gorzej płacą. Generalnie pierwsze półrocze wypadło słabiej. Oczywiście różne są tego przyczyny, jak tragedia pod …
Poniedziałek, 26 lipca 2010
– Jest duże zainteresowanie Targami Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2010, które odbędą się od 20 do 22 października w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej – powiedział Bibliotece Analiz Jacek Oryl, prezes spółki Murator Expo, organizatora wykonawczego targów. W tej chwili mamy dwadzieścia podpisanych umów, a kolejne dziesięć powinno być podpisane w najbliższych dniach. Zgłosiły się też trzy pierwsze wydawnictwa na stoisko zbiorcze. Warto podkreślić, że niektóre tegoroczne stoiska będą nawet większe od ubiegłorocznych.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
W piątek 9 lipca w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia między Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Warszawską w sprawie wspólnej organizacji Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia. Porozumienie podpisali: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
 Sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki Book House w 100 proc. należącej do Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Zakup Book House przez największego wydawcę książek edukacyjnych w Polsce w grudniu 2007 roku stanowić miał długoterminową inwestycję kapitałową, umożliwić firmie wejście na tzw. rynek domowy i miał być „elementem ogłoszonej przez zarząd WSiP strategii w zakresie rozszerzania oferty wydawnictwa o literaturę dziecięcą” – jak informował wówczas zarząd spółki.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
 22 lipca posłowie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu skierowali do Marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza. 30 czerwca przyszłego roku przypada 100. rocznica urodzin poety.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Od 1 lipca w ofercie Arctic Paper dostępny jest papier G-Print w zwojach. Wyłącznymi dystrybutorami w Polsce papieru G-Print w arkuszach są Europapier Impap oraz Papyrus. Jednocześnie z polskiego rynku zostają wycofane papiery Arctic Matt oraz G-Print Smooth.
Poniedziałek, 26 lipca 2010
Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych systemów magazynowania i sortowania towarów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).