BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 339
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji.Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości ok. 20-40 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych.Zainteresowaniem Czytelników cieszą się także działy "Prawnik radzi" oraz porady z zakresu marketingu, promocji itp., w których analizujemy największe i... najmniejsze sukcesy wydawnictw.Całości dopełnia błyskotliwy felieton Andrzeja Nowakowskiego. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (tegorocznym laureatem został WSiP).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie.
W Numerze
środa, 24 października 2012
To było tak niedawno! A wydaje się, jakby… przed wiekami. Mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”. Przez ten czas zmieniło się prawie wszystko. Szczerze mówiąc, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia nikt z nas nie wyobrażał sobie, jak będzie wyglądała przyszłość – ta, w której żyjemy obecnie. Jeszcze nie tak dawno temu wydawało nam się, że rynek książki zarówno na świecie, jak i w Polsce to nieomal rutyna: „autor”, „wydawca”, „dystrybutor”, …
środa, 24 października 2012
O opłatach reprograficznych i repartycji – inaczej
Opłaty nie mają dobrego PR. Niezależnie od tego, kto komu i za co płaci. Stara to prawda. Każdy jednak (lub prawie każdy) cieszy się na myśl o możliwości uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę. W układzie prawnoautorskim pomiędzy jedną a drugą stroną znajduje się pośrednik niezbędny, tj. organizacja zbiorowego zarządzania. Na to postronni i niewtajemniczeni reagują zwykle: aha, taki ZAiKS? Tak, taki „ZAiKS”, tylko w wypadku książek zwie się „Polską Książką” – Stowarzyszeniem Autorów i Wydawców …
środa, 24 października 2012
O współpracy międzynarodowej
SAiW „Polska Książka” na bieżąco uczestniczy w pracach IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations – Międzynarodowej Federacji Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Reprograficznymi) od 2004 r., kiedy uznało skuteczną i profesjonalną reprezentację polskich wydawców i innych posiadaczy praw autorskich na arenie międzynarodowej za konieczną i kluczową w swojej dalszej działalności na rzecz uprawnionych.
środa, 24 października 2012
Europejskie procesy digitalizacji a ochrona interesów wydawców
Jednym z wyzwań, z którymi obecnie próbuje się zmierzyć Unia Europejska, jest optymalizacja wykorzystania technologii informacyjnych na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia obywateli Europy w ramach strategii „Europa 2020”, co zostało zarysowane w Cyfrowej Agendzie dla Europy (Digital Agenda for Europe). W ramach tego digitalizacja i ochrona zasobów europejskiej pamięci kulturowej, obejmującej materiały drukowane – książki, czasopisma oraz gazety – ale również fotografie, obiekty muzealne, dokumenty archiwalne, materiały …
środa, 24 października 2012
Public Lending Right w Polsce
Wielokrotnie informowaliśmy już na łamach „Biblioteki Analiz” o Public Lending Right – PLR – prawie publicznego użyczenia. Uczyniliśmy tę istotną dla posiadaczy praw autorskich instytucję jednym z głównych tematów zorganizowanej przez SAiW „Polska Książka” w ubiegłym roku międzynarodowej konferencji pt. „Korzystanie z książek i prasy a prawa autorów i wydawców – sytuacja w Polsce na tle europejskim”. W efekcie „Polska Książka” przesłała Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego model PLR dla Polski i prezentowała go podczas …
środa, 24 października 2012
Prawo autorskie na co dzień
Prawo autorskie jest podstawą działalności SAiW „Polska Książka” – w jego ramach funkcjonujemy i na nim się opieramy, podejmując działania na rzecz wydawców. Ochrona praw autorskich, a także upowszechnianie wiedzy o tej dziedzinie prawa, znajdują się wśród celów statutowych Stowarzyszenia, a więc stanowią, rzec by można, naszą rację bytu. Już od dłuższego czasu bacznie śledzimy zmiany w Europie i na świecie w dziedzinach kluczowych dla OZZ i dla reprezentowanych przez OZZ posiadaczy praw autorskich. Oczywiście, …
środa, 24 października 2012
Jak wygenerować dodatkowe dochody dla wydawców
Niedoścignionym wzorcem w zarabianiu na utworach są producenci muzyczni i filmowi. Dany utwór muzyczny najpierw jest wydawany na płycie, której promocję zapewniają przynoszące największe dochody trasy koncertowe. Jednocześnie utwór jest przez cały czas odtwarzany w stacjach radiowych i telewizyjnych, a każda z tych stacji, żeby mogła w ogóle nadawać jakiekolwiek utwory, musi mieć zawartą umowę z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ) i odprowadzać na ich rzecz odpowiednie opłaty, które stanowią wynagrodzenie autora, …
środa, 24 października 2012
Reprograficzne OZZ i pieniądze
W Polsce istnieją dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, które na mocy odpowiednich rozporządzeń Ministra Kultury z 2003 r. zostały legitymowane do pobierania (w proporcji 50% : 50%) opłat reprograficznych i późniejszego ich dzielenia pomiędzy uprawnionych wydawców i autorów. Takie sformalizowanie procesu poboru opłat i późniejszego ich podziału wynika z faktu, że autorzy i wydawcy samodzielnie nie …
środa, 24 października 2012
Kulisy zbiorowego zarządu na rynku wydawniczym
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” istnieje przede wszystkim po to, by reprezentować wydawców książki i prasy, a także autorów utworów. We wszystkich swoich działaniach staramy się możliwie najpełniej chronić interesy tych podmiotów. SAiW „Polska Książka” funkcjonuje w ramach ściśle wyznaczonych przez polskie prawo autorskie i prawo o stowarzyszeniach oraz przez zgodny z nimi statut i zrzesza poza podmiotami wskazanymi w swej nazwie także organizacje, których celem jest ochrona interesów majątkowych i niemajątkowych autorów lub …
środa, 24 października 2012
„Polska Książka” w pytaniach i odpowiedziach
W codziennej korespondencji czy rozmowach telefonicznych wydawcy zadają pracownikom Stowarzyszenia różne pytania. Większość z nich dotyczy ogólnych ram działalności Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz repartycji i zagadnień z nią powiązanych. Poniżej wyjaśniamy te sprawy, o które wydawcy dopytują najczęściej.