BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 365
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji.Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości ok. 20-40 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych.Zainteresowaniem Czytelników cieszą się także działy "Prawnik radzi" oraz porady z zakresu marketingu, promocji itp., w których analizujemy największe i... najmniejsze sukcesy wydawnictw.Całości dopełnia błyskotliwy felieton Andrzeja Nowakowskiego. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (tegorocznym laureatem został WSiP).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie.
W Numerze
Poniedziałek, 14 października 2013
Numer specjalny „Biblioteki Analiz”
Już wkrótce ukaże się kolejny numer specjalny naszego dwutygodnika. Tym razem poświęcony jest wyzwaniom, przed jakimi stoi zarówno polskie, jak i światowe bibliotekarstwo, szczególnie zaś biblioteki narodowe. Powstał z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”.
Poniedziałek, 14 października 2013
Wydatki Polaków w 2012 roku
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport poświęcony m.in. wydatkom Polaków na kulturę w 2012 roku. Wynika z niego m.in., że w tym okresie wydatki gospodarstw domowych na książki wynosiły zaledwie 4,5 proc. wartości domowych budżetów, a więc zaledwie 19,44 zł. Zdaniem autorów raportu nadal obserwować można zróżnicowanie między miastem a wsią. W miastach wydatki na zakup gazet i czasopism wyniosły przeciętnie 45,72 zł (tj. 8,7 proc. ogólnych wydatków gospodarstw na kulturę), a na wsi – 23,76 …
Poniedziałek, 14 października 2013
Nowoczesna edukacja według WSiP
Wielu obserwatorów rynku podręcznikowego uważa, że w obliczu coraz bliższej perspektywy pojawienia się darmowych cyfrowych podręczników, które powstać mają za środki pochodzące z budżetu państwa, polską edukację czeka prawdziwa rewolucja. Zgoła odmienną opinię na ten temat zdają się mieć przedstawiciele Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, jednej z czołowych oficyn segmentu edukacyjnego. Ich zdaniem wnioski z międzynarodowych doświadczeń, opinie nauczycieli-praktyków oraz wyniki badań ankietowych wskazują, że polską edukację czeka ewolucja, nie rewolucja. Tezę tę potwierdzali m.in. uczestnicy …
Poniedziałek, 14 października 2013
O programie opowiadają: Bogdan Zdrojewski – minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki
Jak wygląda ocena dotychczasowego przebiegu realizacji Programu Kultura+? Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego: Muszę przyznać, że gdyby ktoś trzy lata temu powiedział mi, że dziś znajdziemy się na takim etapie realizacji tego projektu, to z pewnością bym w to nie uwierzył. Pamiętam o tempie digitalizacji zasobów kulturalnych z tamtego okresu, także uwagi ministrów kultury państw Unii Europejskiej na temat opóźnień Polski w zakresie digitalizacji dóbr kultury w różnych dziedzinach. Pamiętam rozmowy toczone w tym okresie, …
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013
Poniedziałek, 14 października 2013