BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 402
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji.Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości ok. 20-40 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych.Zainteresowaniem Czytelników cieszą się także działy "Prawnik radzi" oraz porady z zakresu marketingu, promocji itp., w których analizujemy największe i... najmniejsze sukcesy wydawnictw.Całości dopełnia błyskotliwy felieton Andrzeja Nowakowskiego. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (tegorocznym laureatem został WSiP).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie.
W Numerze
Wtorek, 3 marca 2015
Czy czytelnicy do reszty zidiocieli?
Wtorek, 3 marca 2015
„To nie książka” hitem mediów
Wtorek, 3 marca 2015
Prawnik odpowiada
Jeszcze o Keri Smith… a w rzeczywistości o zamieszaniu, jakie towarzyszy pojawieniu się publikacji jej autorstwa na rodzimym rynku książki. Do naszej redakcji wpłynął list Izby Księgarstwa Polskiego przeciwko działaniom podejmowanym przez Wydawnictwo K.E. Liber. Poniżej prezentujemy jego treść: „Izba Księgarstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 2 Ustawy o Izbach Gospodarczych stanowczo protestuje przeciwko praktykom stosowanym przy wprowadzeniu na rynek księgarski książki „To nie książka” przez Wydawnictwo K.E. Liber spółka cywilna …
Wtorek, 3 marca 2015
EM&F podsumowuje i planuje
Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów, wyłączając Szkoły Językowe i Grupę Optimum) w IV kwartale 2014 roku zwiększyły się o 3,4 proc. w stosunku rok do roku, a w skali 12 miesięcy 2014 roku pozostały na poziomie roku ubiegłego wynika z szacunku wyników operacyjnych Grupy EM&F opublikowanego przez Grupę w połowie lutego.
Wtorek, 3 marca 2015
Rozmowa ze Stanislasem Pierretem, dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce i radcą Ambasady Francji ds. współpracy kulturalnej
Moment, w którym prowadzimy naszą rozmowę jest trudny. Gdy wchodziłem do Instytutu Francuskiego, widziałem dwóch uzbrojonych policjantów chroniących wejście do budynku. Jak pan dzisiaj odbiera obecną sytuację, w jakiej znalazła się Francja, Europa i cały świat po niedawnych wydarzeniach w Paryżu, po tragicznym zamachu na redakcję „Charlie Hebdo”? Dlaczego musimy być pod taką presją ochrony w ważnych miejscach? Rzeczywiście, wydarzenia z ubiegłego tygodnia były bardzo dramatyczne i dotknęły nie tylko Francję, ale też inne kraje. Myślę, …
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015
Wtorek, 3 marca 2015