RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 22 marca 2017
Wojciech Józef Burszta, Mariusz Czubaj
Kolejna w ofercie Muzy książka o charakterze „rankingowo- wyliczankowym”, ale tym razem lektura prawdziwie niebanalna, niezła eseistyka z powieścią kryminalną w roli głównej. Autorzy, antropolodzy kultury, odbywają podróż poprzez dzieje literatury kryminalnej, od Edgara Allana Poe począwszy, i analizują tajemnicę jej niezwykłej popularności, formułują receptę na dobrą kryminalną powieść, wreszcie odkrywają społeczne lęki, jakie – […]
środa, 22 marca 2017
Ewa Chylak-Wińska
Książka jest debiutem absolwentki polonistyki na poznańskim UAM. Ryszard Kapuściński po zapoznaniu się z tekstem w liście do autorki napisał: „Praca Pani jest tak świetnie napisana, że powinna ukazać się w wydaniu książkowym” (8 marca 2004). Ewa Chylak-Wińska zdobyła się, by wysłać tekst do wydawnictwa dopiero w styczniu 2007 roku, kilka dni po śmierci Kapuścińskiego. […]
środa, 22 marca 2017
Teresa Kostkiewiczowa
Autorka, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, jest jedną z najwybitniejszych badaczek – historyków i teoretyków literatury polskiej, specjalizuje się w okresie Oświecenia. W 2003 roku została uhonorowana prestiżową nagrodą im. Jana Długosza za pracę „Polski wiek świateł. Obszary swoistości” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). W nowej książce została usystematyzowana podstawowa wiedza o Oświeceniu zawarta w 171 […]
środa, 22 marca 2017
Henryk Markiewicz
Prof. Henryk Markiewicz, znany teoretyk literatury obchodził niedawno 80. urodziny i jako jeden z prezentów otrzymał egzemplarz swojej książki „Mój życiorys polonistyczny z historią w tle”. Tę wydaną nakładem Wydawnictwa Literackiego książkę, rozmową z autorem uzupełniła Barbara N. Łopieńska. „Nie mógłbym za Marianem Hemarem powtórzyć, że jestem Polakiem z wyboru; jestem Polakiem z determinacji kulturowej. […]
środa, 22 marca 2017
Stanisław Burkot
Stanisław Burkot konsekwentnie od lat jako historyk literatury towarzyszy polskiej literaturze najnowszej, której poświęcił m.in. dwie książki „Literatura polska w latach 1939-1989” (1993) oraz „Literatura polska w latach 1986-1995”. Obecnie wydany tom „Literatura polska w latach 1939-1999” w zamyśle autora stanowi połączenie zawartości tych dwu książek poddanych wewnętrznej weryfikacji i uzupełnieniom. Autor przyjął podział literatury […]
środa, 22 marca 2017
Ewa Pogonowska
Podejrzewam, że nawet poloniści – absolwenci wyższych uczelni z lat Polski Ludowej niewiele mieliby do powiedzenia o antybolszewickiej czyli antyradzieckiej poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego zeszłego stulecia. A przecież takowa istniała i nie tylko oddawała ówczesne nastroje patriotyczne społeczeństwa, była również odzwierciedleniem polityki państwa, a i kształtowała i utrwalała stereotypy widzenia spraw związanych ze wschodnim sąsiadem. […]
środa, 22 marca 2017
Jacek Wójcicki (red.)
Kto wystawia jego sztuki teatralne? Mimo że wpisał się do historii i historii literatury na trwałe, mimo że z perspektywy minionego czasu obwołano go nie bez racji dziejopisarzem, to jedynie historycy literatury sięgają po jego pamiętniki. W dodatku nikt go tak nie obśmiał jak przed laty Karol Zbyszewski w książkowym pamflecie „Niemcewicz z przodu i […]
środa, 22 marca 2017
Jacek Łukasiewicz
Jacek Łukasiewicz, poeta, eseista, krytyk literacki, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, od lat szkolnych przyjaźnił się ze Stanisławem Grochowiakiem. Razem studiowali polonistykę, publikowali w tych samych pismach literackich. Przyjaźń ta trwała aż do śmierci twórcy „Agrestów”. Łukasiewicz stał się jakby depozytariuszem jego pisarskiej spuścizny, jednym z ważniejszych jej interpretatorów. Teraz podejmuje problem wrażliwości swego przyjaciela na […]
środa, 22 marca 2017
Joanna Rapacka
Zbiór prac zmarłej w roku 2000 znanej badaczki literatur południowosłowiańskich, zasłużonej szczególnie w przybliżaniu polskiemu czytelnikowi dziejów i piśmiennictwa chorwackiego. Jak pisze w posłowiu prof. Krzysztof Wrocławski – jest to „tom rozproszonych, względnie trudno dostępnych, studiów Joanny Rapackiej, ukazujący się blisko w dwa lata po Jej śmierci” jako „nowy dowód wielkiej i trwałej wartości dorobku […]
środa, 22 marca 2017
Stanisław Stabro
Stanisław Stabro dzieląc powojenną literaturę, przyjął kryteria historyczne i socjologiczne, wyodrębniając według nich pięć okresów: U progu nowej rzeczywistości (1944-1948); W cieniu socrealizmu (1949-1956); Złudzenia małej stabilizacji (1956-1968); Od kontestacji do „Solidarności” (1968-1989); Barwy niepodległości (1990-2000). Z pewnością jest to podział słuszny, choć wyraźnie wyznaczają go wydarzenia polityczne. Jak w kalejdoskopie, w każdym z tych […]