RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
środa, 25 października 2017
Miłosz Waligórski
Autor tego zbioru wierszy to jeden z największych talentów, jaki objawił się w literaturze polskiej ostatnich lat. „Długopis” to jego trzeci zbiór wierszy po „36 sposobach na pustkę” oraz „32 śladach ku”. A przecież ma on już w swoim dorobku także zbiory opowiadań „Kto to widział”, „Małe prozy”, a także liczne przekłady poezji i prozy […]
środa, 25 października 2017
Piotr Matywiecki
Lekturze „Palamedesa”, którego podtytuł brzmi „Poemat zbudowany i zburzony”, musi towarzyszyć świadomość dat, jakie widnieją na końcu utworu: 1980-2016. „Palamedes” to być może opus magnum Piotra Matywickiego, jednego z najbardziej osobnych – jak to się mówi – poetów tworzących dzisiaj w Polsce. A przecież, w trakcie pracy nad tym poematem, dla którego nie znajduję w […]
środa, 25 października 2017
Krzysztof Kuczkowski
W niespełna rok po wydaniu tomu „Kładka. Wiersze duchowe”, który de facto był zbiorem wierszy o charakterze religijnym i metafizycznym, wybranych z dotychczasowego dorobku tego autora, Krzysztof Kuczkowski serwuje nam tom wierszy premierowych zatytułowany „Ruchome święta”. Gwoli ścisłości, poprzedni tom Kuczkowskiego, zawierający utwory premierowe, a zatytułowany „Wiersze [masowe] i inne” ukazał się w roku 2010, […]
środa, 25 października 2017
Bogdan Ostromęcki
Bogdan Ostromęcki (1911-1979) to dzisiaj poeta niemal nikomu nieznany. Nie bez przyczyny tom jego poezji w wyborze Janusza Drzewuckiego i opatrzony jego posłowiem krytycznoliterackim, ukazał się w „Bibliotece Zapomnianych Poetów” pod redakcją Piotra Mitznera. Przypomnijmy przy okazji, że w tej tyleż skromnie, co elegancko wydawanej serii ukazały się w ciągu ostatnich pięciu lat wybory liryki […]
Piątek, 13 października 2017
Adam Leszkiewicz
O Adamie Leszkiewiczu, autorze zbioru „Fantomowa głowa” wiem tylko tyle, co napisano o nim na skrzydełku książki: pochodzi z Dolnego Śląska, ściślej z Opolszczyzny, mieszka w Krakowie, „redaguje, muzykuje, tłumaczy”. I to wszystko. Ani co redaguje, ani co tłumaczy, ani na czym muzykuje, jaki gatunek muzyki uprawia. A chciałbym to wiedzieć, bo chciałbym wiedzieć coś […]
Piątek, 13 października 2017
Zbigniew Mikołejko
Autora tego zbioru wierszy znam od dobrych trzydziestu lat. Kolegując się z nim, a nawet przyjaźniąc, wiem, że koleguję się i przyjaźnię z jednym z najgłębszych dzisiaj w Polsce pisarzy  filozoficznych. Wszak Zbigniew Mikołejko, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, to przede wszystkim autor świetnych książek z zakresu filozofii, w tym katolickiej filozofii, a […]
Piątek, 13 października 2017
Cezary Maciej Dąbrowski
Zastanawia mnie, gdzie znajduje się przyczyna fenomenu wydajności twórczej tegoż autora. Od chwili debiutu – przed trzema laty zbiorem pt. „Wiersze sercem pisane” – wydał kolejne trzy dzieła:  melorecytacyjny compact „Zaplątany w Twoje włosy” (personalia znane redakcji) oraz tomiki „Brudnopis” i „Ech, żywocie”. Czwarte spotkanie z bezpretensjonalnymi wytworami pióra dwojga imion Dąbrowskiego ukazuje czytelnikom (a […]
środa, 11 października 2017
Zbigniew Chojnowski
W pięć lat po tomiku „Bliźniego swego” Zbigniew Chojnowski proponuje nam zbiór wierszy zatytułowany „Widny kres” – jeśli dobrze policzyłem – siódmy w jego dorobku, poczynając od debiutanckich „Śniardw” z roku 1993. Gwoli ścisłości, oprócz tych siedmiu tomików Chojnowski ma w dorobku także zbiorek „Mam pytanie. Wiersze dla Witka i innych dzieci” oraz tom wierszy […]
Poniedziałek, 11 września 2017
Julian Wołoszynowski
To już tom dwunasty „Biblioteki Zapomnianych Poetów”, zainicjowanej w roku 2012 przez Piotra Mitznera, poetę, eseistę, redaktora „Nowej Polszy” i profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Wiersze wybrane” Juliana Wołoszynowskiego (1898-1977) ukazują się w wyborze Piotra Matywieckiego i opatrzone jego posłowiem zatytułowanym „Teatr i prawda”. Wołoszynowski – na co słusznie zwraca uwagę Matywiecki, sam zresztą znakomity […]
Poniedziałek, 11 września 2017
Jan Polkowski
Pierwszy tak obszerny tom wierszy Jana Polkowskiego, poety, który nigdy nie zabiegał ani o poklask czy sławę, ani o nagrody. Urodzony w 1953 roku, zadebiutował w roku 1978 w drugim obiegu i tam, w drugim, czyli niezależnym, bezdebitowym, a więc nielegalnym z punktu widzenia władz PRL-u, publikował aż do roku 1989. Już jego wczesne tomy […]