Opublikowano:

Nagroda Kallimacha – czwarta edycja (2012 rok)

Maria Pąchalska
Kierownik Katedry Neuropsychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wybitny specjalista neuropsychologii, psychologii klinicznej i neurologopedii. Autorka ponad 120 prac z dziedziny neuropsychologii oraz ośmiu książek i podręczników, w tym monografii „Afazjologia” (Wydawnictwo Naukowe PWN), „Rehabilitacji Neuropsychologicznej” (Wydawnictwo UMCS) oraz dwutomowego podręcznika „Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu” (Wydawnictwo Naukowe PWN), za który otrzymała nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne.

Wiesława Surdyk-Fertsch
Pełni funkcję doradcy metodycznego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jest autorką takich podręczników jak „Historia. Dzień dobry historio” (Nowa Era), „My i historia. Historia i społeczeństwo” (WSZ PWN) oraz współautorką i propagatorką popularnego w wielkopolskich szkołach programu edukacji regionalnej. Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, a od 16 lat kieruje jednym z najpopularniejszych w Wielkopolsce konkursów – Konkursem Wiedzy o Wielkopolsce.

Bogusław Śliwerski
Badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie. Profesor pedagogiki w Katedrze Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W ostatnich latach wydał m.in. książki: „Klinika akademickiej pedagogiki” (Impuls), „Podstawowe prawidłowości pedagogiki” (Impuls), „Myśleć jak pedagog” (GWP), „Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania” (Impuls), „Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP” (WAiP); „Pedagog w blogosferze: 2008-2009” (Impuls). Prowadzi swój blog www.sliwerski-pedagog.blogspot.com fot. Agnieszka Ś fot. Halina Garzyńska-Kańska fot. Agnieszka Fertsch liwerska, Tuszyn

Anna Warchoł
Ukończyła specjalizację Dydaktyka Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 15 lat pracowała w Zakładzie Metodyki Nauczania Chemii UJ, godząc swoje stanowisko z pracą nauczycielki na wszystkich etapach edukacyjnych. Od 2008 roku pełni funkcję redaktora i koordynatora ds. chemii w wydawnictwie ZamKor. Jest autorką pakietu gimnazjalnego i pakietu ponadgimnazjalnego „Świat chemii” oraz licznych gier edukacyjnych; autorką i współautorką licznych artykułów, poradników, podręczników i filmów doświadczalnych oraz inicjatorką wielu publikacji chemicznych.

Twórcy inicjatywy edukacyjnej DeDOMO
DeDOMO to nowatorska metoda nauki języka angielskiego w domu, przeznaczona dla rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w edukacji językowej swoich dzieci. Na metodzie oparta jest seria wydawnicza „Angielski dla rodziców”, składająca się z pakietów: „Angielski dla rodziców przedszkolaka”, „Angielski dla rodziców ucznia”, „Angielski dla rodziców nastolatka” oraz „Angielski dla rodziców. Na wakacje”. Za metodą stoją: dr Grzegorz Śpiewak, anglista i Marek Jannasz, wydawca publikacji edukacyjnych.

Twórcy serwisu WSiPnet.pl
WSiPnet.pl to projekt edukacyjny stworzony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jego ideą jest ułatwienie procesu uczenia się i nauczania w erze edukacji cyfrowej. WSiPnet.pl wystartował w sierpniu 2011 z ofertą gimnazjalną, w sierpniu 2012 dostępne mają być materiały do wszystkich pozostałych etapów nauczania. Projekt ma wersje nauczycielską i uczniowską i umożliwia komunikację pomiędzy nauczycielem a klasą. Nauczyciele dysponują dodatkowymi materiałami, które mogą wykorzystywać w pracy ze swoimi uczniami. WSiPnet. pl to także narzędzie, za pomocą którego nauczyciel może na bieżąco poznawać efekty własnej pracy, dzięki możliwości oceny postępów i stanu wiedzy swoich uczniów. Ta usługa edukacyjna jest dziełem sześciu osób: Olgierda Buchockiego, Anny Dubieckiej, laureatki Kallimacha z 2011 roku, Wojciecha Jędrychowskiego, Marka Legutko, Renaty Łapińskiej, oraz Ewy Rucińskiej.