Opublikowano:

Nagroda Kallimacha -pierwsza edycja (2009 rok)

Joanna Białobrzeska
Absolwentka Studium Nauczania Początkowego oraz Wydziału Pedagogiki UW. Od 1991 roku wraz z mężem Piotrem Białobrzeskim prowadzi wydawnictwo Didasko. Jest autorką podręczników do nauczania przedszkolnego oraz zintegrowanego „Od A do Z”, cyklu „Ja, Ty-My” – podręczników do nauczania wczesnoszkolnego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz cieszącego się popularnością poradnika dla nauczycieli „Zostań nawiedzoną nauczycielką”. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Prezydenta RP, Nagrodę Edukacja XXI i nagrodę Parasole Szczęścia miesięcznika „Twoje Dziecko”.

Zofia Agnieszka Kłakówna
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Wykładowca na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Była dyrektorką Szkoły Polskiej w Maroku. Przez trzy lata pracowała na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle. Redagowała metodyczne czasopismo „Nowa Polszczyzna”. Miała okazję poznać systemy oświatowe obowiązujące w Anglii, Szwecji, Francji, Niemczech. Wspólnie z Bolesławem Faronem zbudowała Wydawnictwo Edukacyjne. Jest pomysłodawczynią i współautorką przedsięwzięcia „To lubię!” – cyklu podręczników do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, który gości w szkołach od ponad 15 lat. Jej dorobek obejmuje około 40 podręczników.

Waldemar Lewiński
Ukończył biologię na Wydziale Biologii, Geografii i i Oceanologii UG w 1986 roku. W 1992 roku korzystając z własnych doświadczeń i zgromadzonych materiałów przygotował pierwsze opracowanie – „820 testów z biologii”. W następnym roku wraz z bratem założył wydawnictwo Operon i rozpoczął wydawanie serii książek pomocniczych. W 1996 roku ukazał się pierwszy podręcznik jego autorstwa „Biologia 2” dla uczniów liceum ogólnokształcącego. W 2002 roku zespół autorski opracował pod jego kierunkiem kompletną propozycję dla licealistów (biologia w zakresie podstawowym i rozszerzonym). Jest autorem i współautorem 30 podręczników, książek pomocniczych oraz innych opracowań dydaktycznych.

Andrzej Pieniak
Absolwent pedagogiki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej. W latach 70. jako zastępca naczelnika ZHP nadzorował wydawnictwo Horyzonty i zainicjował harcerską nagrodę literacką. W 1993 roku zainicjował targi książki edukacyjnej, późniejsze Targi Książki Edukacyjnej Edukacja XXI. Kawaler Orderu Uśmiechu, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi ZHP, medalem KEN oraz Złotą Odznaką Honorową SKP. Z jego inicjatywy prezydent RP ustanowił nagrodę za twórczość dla dzieci i młodzieży. Po przejęciu targów przez Ars Polonę został dyrektorem działu targów w tej firmie. Od 2007 roku na emeryturze.

Barbara Sagnowska
Ukończyła Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała doktorat w Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) w Krakowie. Przez osiem lat była nauczycielką fizyki i wieloletnim pracownikiem Zakładu Dydaktyki Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przewodniczyła Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach w Polskim Towarzystwie Fizycznym. Autorka (i współautorka) kilkunastu podręczników szkolnych do nauczania fizyki. Założycielka, a obecnie redaktor naczelna wydawnictwa Zamkor.

Autorzy „Wesołej Szkoły”
Zespół autorski cyklu podręczników do nauczania zintegrowanego „Wesoła szkoła” tworzą metodycy i czynni zawodowo nauczyciele: Hanna Dobrowolska, Wojciech Dziabaszewski,  Jadwiga Hanisz, Stanisław Karaszewski, Anna Konieczna, Ewa Kowaliszyn-Konar, Krystyna Lenkiewicz, Stanisława Łukasik, Irena MicińskaŁyżniak, Helena Petkowicz, Joanna Straburzyńska, Krystyna Wasilewska, Anna Wiśniewska i Ewa Witkowska. „Wesoła Szkoła” jest flagową serią Wydawnictw  Szkolnych i Pedagogicznych. Wydawana od 2000 roku, wykształciła całe rzesze uczniów. Cykl ma bogatą i łatwą do wykorzystania obudowę metodyczną. Składa się z kilku części, przeznaczonych na kolejne
miesiące nauki, dzięki czemu uczeń nie musi dźwigać ciężkiego tornistra.