Plebiscyt 30-lecia

Serdecznie zapraszamy na ogłoszenie wyników Plebiscytu 30-lecia:

⇒⇒⇒czwartek, 23 maja, godz. 16.30–17.30, Kanapa Literacka – scena główna, 10. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy

na najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci polskiego rynku książki

W roku 30. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu, zwrotnego momentu polskiej polityki i gospodarki, po którym nastąpiły radykalne zmiany w wielu dziedzinach naszego życia, w tym radykalnie zmieniła się sytuacja w szeroko rozumianym obszarze książki, Biblioteka Analiz ogłasza plebiscyt na 10 najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci polskiego rynku książki.

Plebiscyt został oficjalnie ogłoszony 16 kwietnia w trakcie konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Książki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a jego rozstrzygnięcie nastąpi pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki, czyli w czwartek 23 maja o godz. 16.30.

W Plebiscycie może wziąć udział każdy zainteresowany jego tematyką. Warunkiem udziału jest przesłanie do organizatora w formie elektronicznej spisu obejmującego 10 kandydatów z poniższej listy i przyznanie im punktów według własnego uznania o ich udziale w kształtowaniu polskiego rynku książki. Za pierwsze miejsce na zgłoszeniu przyznane zostanie 10 pkt., za ostatnie 1.

>>>Plebiscyt 30-lecia lista kandydatów

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja.

Jak powstała lista do głosowania? Biblioteka Analiz przygotowała listę wstępną, na której znalazło się 400 osób – z dużym sukcesem w działaniach biznesowych, a także zaangażowanych w działalność społeczną dla całego środowiska.

Listę tę przedstawiliśmy Patronom, którzy dołączyli do tej inicjatywy i otrzymaliśmy sześć bardzo reprezentatywnych list skróconych. Po zebraniu wskazanych kandydatów powstała Lista skrócona, która obejmuje 147 kandydatur.

Zgłoszenia można nadsyłać do organizatorów:

Ewa Tenderenda-Ożóg, prezes zarządu Biblioteki Analiz, e-mail: ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. 606118617

Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, e-mail: dobrolec@warman.com.pl, tel. 602715579