RYNEK KSIĄŻKI
Czwartek, 22 grudnia 2016
Największy problem dla wydawców stanowi postępujący spadek średnich nakładów książek. Sytuację utrudnia wydłużający się formalny, a przede wszystkim realny okres oczekiwania na zwrot z poniesionych inwestycji, czyli na należności od odbiorców hurtowych i detalicznych. Z uwagi na powyższe, wydawcy i dystrybutorzy angażują coraz więcej sił i środków w tworzenie nowych kanałów dystrybucji publikacji.
Czwartek, 22 grudnia 2016
W przypadku części badania dotyczącej portali społecznościowych, zdecydowano się na analizę dwóch grup: specjalistów książki, w tym osób związanych z książką zawodowo: bibliotekarzy, wydawców, autorów oraz wielbicieli książek (ogólniejszą grupę osób, które skupiają się w serwisach poświęconych literaturze i książkom).
Czwartek, 22 grudnia 2016
W 2015 roku średnia cena książki w detalu wynosiła 41,80 zł, była o niespełna 1 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Średnia cena zbytu wydawcy (uwzględniająca zarówno rabaty hurtowe jak i sprzedaż bezpośrednią, a więc bez rabatu) do detalu wyniosła w 2015 roku 23,70 zł, była zaledwie o 10 gr wyższa niż rok wcześniej. Należy pamiętać, że średnia cena nie dotyczywyłącznie nowości, ale także tych tytułów, które trafiają do obrotu już przecenione lub są wysoko …
środa, 21 grudnia 2016
Stan bazy polskich wydawców na koniec 2015 roku wynosił 46400 rekordów (w 2014 – 41924) (78). W samym tylko 2015 roku zarejestrowało się 4506 nowych wydawców. Przyjęło się uważać tę statystkę jako wskaźnik określający liczbę wydawców działających w Polsce. Dane te nie oddają jednak rynkowej rzeczywistości. Do grupy realnych wydawców, którzy prowadzą aktywną działalność wydawniczą, […]
środa, 21 grudnia 2016
W warunkach polskiego rynku sprzedaż bezpośrednia ma bardzo szerokie i złożone znaczenie. Tym mianem określa się zarówno sprzedaż realizowaną przez wydawców za pośrednictwem firmowych e-księgarń, również sprzedaż realizowaną przez klub książki, np. z katalogu, czy też zaangażowanych przez wydawcę, czy wyspecjalizowaną firmę.
środa, 21 grudnia 2016
Tabele poniżej przedstawiają dynamikę przychodów na rynku książki, przychody w cenach zbytu wydawców...
środa, 21 grudnia 2016
Według statystyki Biblioteki Narodowej w 2015 roku w Polsce ukazało się 36070 pozycji
środa, 21 grudnia 2016
Styczeń 2015 Zmarł Tadeusz Konwicki. Laureatem Paszportów Polityki w kategorii „literatura” został Zygmunt Miłoszewski za powieść „Gniew” (W.A.B.). Prezydent Poznania i rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ustanowili Poznańską Nagrodę Literacką, która będzie miała dwóch patronów – Adama Mickiewicza i Stanisława Barańczaka – i dwóch laureatów: twórcę już uznanego oraz młodego twórcę, który otrzyma stypendium. Nagroda […]
środa, 21 grudnia 2016
Rok 2015 zakończył się spadkiem przychodów ze sprzedaży książek o 2,8 proc., do poziomu 2,48 mld zł. Negatywna dynamika przychodów okazała się zatem nieco mniejsza niż szacowano początkowo, ale tendencja jest trwała.Wydawcy w celu zachowania cash flow zmuszeni są obecnie do bezwzględnego pilnowania kosztów bieżącej działalności...