RYNEK KSIĄŻKI
środa, 21 grudnia 2016
Według statystyki Biblioteki Narodowej w 2015 roku w Polsce ukazało się 36070 pozycji
środa, 21 grudnia 2016
Rok 2015 zakończył się spadkiem przychodów ze sprzedaży książek o 2,8 proc., do poziomu 2,48 mld zł. Negatywna dynamika przychodów okazała się zatem nieco mniejsza niż szacowano początkowo, ale tendencja jest trwała.Wydawcy w celu zachowania cash flow zmuszeni są obecnie do bezwzględnego pilnowania kosztów bieżącej działalności...
Piątek, 21 marca 0200
Dom Wydawniczy Rafael s.c. 31-444 Kraków, ul. Ostatnia 1 C (012) 418 80 70, fax (012) 4111452, http://www.rafael.pl, www.gloria24.pl, e-mail wydawnictwo@rafael.pl, biuro@gloria24.pl   Po kryzysie 2005 roku, kiedy przychody oficyny spadły o 33 proc., do 2,8 mln zł, nie ma już śladu. W 2006 roku wyniosły one 4,5 mln zł, a w 2007 wzrosły do […]