Wtorek, 28 lutego 2017


Według szacunków Biblioteki Analiz 2015 rok przyniósł spadek liczby sprzedanych egzemplarzy książek o 3,9 proc. Łącznie sprzedaż wyniosła 101,7 mln egz. Obserwujemy kontynuację negatywnej tendencji – przy niższej dynamice tego procesu ? która z wyjątkiem 2013 roku, kiedy sprzedaż wzrosła o 6,5 proc., utrzymuje się od drugiej połowy poprzedniej dekady.

Dane historyczne wskazują, że najbardziej dotkliwy spadek odnotowano między 2010 a 2011 rokiem ? ze 139,8 mln do 119,3 mln egz. (o 14,6 proc.), a następnie między rokiem 2013 a 2014, kiedy sprzedaż spadł o ponad 14 proc.

Warto pamiętać, że powyższe proporcje uwzględniają nie tylko obrót nowościami, ale w znacznym wymiarze również masowe wyprzedaże, które coraz bardziej charakteryzują sprzedaż realizowaną poprzez otwarty rynek. Z uwagi na brak reprezentatywnych danych, nie sposób ocenić, jaka część z tych nakładów znalazła nabywcę w pierwotnej cenie.

Stosunek liczby sprzedanych egzemplarzy książek do wydrukowanych był w 2015 roku wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 104,1 proc. (100,6 proc. w 2014). Wciąż wyprzedawane są zapasy z lat poprzednich – sprzedaż przekracza produkcję już trzeci rok z rzędu. Wcześniej było tak tylko raz ? w 2008 roku.

Poniższa tabela ilustruje, jak w ostatnich latach zmieniała się liczba sprzedawanych egzemplarzy (z uwzględnieniem wyprzedawanych zapasów, ale bez nakładów drukowanych na zamówienie – tzw. sprzedaż korporacyjna – które trafiały do odbiorców w formie gadżetów reklamowych lub bezpłatnych dodatków do gazet, czasopism ilustrowanych czy katalogów).