Nasze szkolenie wyróżnia praktyczne i profesjonalne podejście do tematu oraz atrakcyjna cena.

Plan szkolenia:
 

1. Współczesna polska polityka językowa a rynek książki edukacyjnej

2. Koncepcja wielopoziomowej normy językowej – korzyści i utrudnienia dla redaktorów podręczników

3. Najczęstsze błędy ortograficzne

a) Użycie wielkiej lub małej litery
b) Pisownia łączna albo rozdzielna
c) Inne przejawy błędów ortograficznych
4. Najtrudniejsze konteksty interpunkcyjne
a) Nieuzasadnione pominięcia przecinków
b) Nadużycia przecinków
c) Problem myślników eliptycznych
d) Inne błędy i usterki interpunkcyjne

5. Błędy fleksyjne

a) Odmiana nazwisk i imion obcych
b) Odmiana innych nazw własnych
c) Deklinacja rzeczowników i innych części mowy
d) Problemy koniugacyjne

6. Błędy składniowe

a) Związek główny przy podmiocie szeregowym – teoria a praktyka
b) Imiesłowowe równoważniki zdania na poziomie wzorcowym normy językowej
c) Kłopotliwe związki rządu
d) Błędy kompozycyjne
e) Niewłaściwe użycie wyrazów funkcyjnych

7. Błędy leksykalne

8. Błędy stylistyczne

9. Najczęstsze błędy i usterki typograficzne

10. Zagadnienia quasi-merytoryczne

 

Prowadzący szkolenie:

dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH, w latach 2007-2009 był kierownikiem specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW i prowadził warsztaty redaktorskie. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników. Zainteresowania badawcze: teoretyczne zagadnienia kultury języka polskiego, ewolucja normy językowe, słowotwórstwo normatywne, ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, językoznawcze aspekty pracy korektorów i redaktorów językowych. 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 8 marca 2010 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 77
Czas szkolenia: 8 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa
Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + VAT ( koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Powyżej dwóch osób – 500 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego

Kontakt w sprawie szkoleń:

                Ewa Zając                                                               Ewa Tenderenda-Ożóg
                ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                                   ewa@rynek-ksiazki.pl
                tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                tel. (22) 828 36 25 (26)

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od ponad pięciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

 

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4, pok. 116, 00-048 Warszawa
tel. 022 828 36 31, 828 36 26, Faks 022 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl