Szkolenie adresowane jest do słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej. Redaktorzy z wieloletnią praktyką zawodową będą mieli okazję uporządkować swoją wiedzę, początkujący redaktorzy –  uaktualnić  zdobyte na studiach informacje. Zapraszamy również osoby, które nie zajmują się obróbką tekstów zawodowo, ale chciałyby poznać zmiany  zachodzące w języku polskim.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu, któremu towarzyszyć będą liczne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie; wykłada kulturę języka polskiego i stylistykę w WWSH. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami; rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników.

Program szkolenia:
 
1. Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku

2. Norma interpunkcyjna i jej kodyfikacje

3. Różnice między interpunkcją wzorcową a interpunkcją użytkową

4. Najtrudniejsze konteksty wymagające użycia przecinka

a) przy imiesłowowych równoważnikach zdania

b) przy imiesłowach przymiotnikowych w funkcji przydawek rozwiniętych

c) w szeregach przymiotnikowych

d) w ciągach okolicznikowych

e) przy podwojonych spójnikach

f) przy spójnikach nieciągłych

g) w formułach zawierających wołacze

h) w innych kontekstach

5. Nietypowe użycia kropki

6. Zanikanie średnika i skutki tego procesu

7. Ewolucja myślnika a praktyka piszących

8. Mity dotyczące dwukropka

9. Specjalne funkcje cudzysłowu

10. Zbiegnięcia znaków interpunkcyjnych

11. Inne problemy interpunkcyjne

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 22 listopada 2010 roku

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9 (sala E, 3 piętro)

Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł (zw. z VAT). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                    

Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 25 (26)

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od ponad pięciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4, pok. 116, 00-048 Warszawa
tel. 022 828 36 31, 828 36 26, Faks 022 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl