Celem szkolenia pt. “Najnowsze zmiany w podatku VAT– konsekwencje dla branży wydawniczej”  jest przekazanie uczestnikom informacji na temat planowanych regulacji w podatku VAT, które wejdą w życie z początkiem 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, mających wpływ na działalność wydawniczą.

Uzyskana wiedza ułatwi planowanie działań handlowych w sposób optymalny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych.

Plan szkolenia:

 1. Wygaśnięcie mocy prawnej przepisów dotyczących stosowania stawki 0 proc. na książki i czasopisma specjalistyczne
 2. Nowe stawki podatku VAT w 2011 roku
  5 proc. – stawka podatku na książki i czasopisma specjalistyczne
  • przepisy przejściowe przewidziane w ustawie nowelizującej, dotyczące stosowania nowych stawek podatku do czynności objętych wcześniej stawką niższą
  • obowiązek podatkowy przy dostawie i drukowaniu książek
  • tryb postępowania podatnika w sytuacji zwiększonej stawki podatku VAT – wpływ zwiększonej stawki na cenę książek, dokumentacja podatkowa
  • przepisy wykonawcze dotyczące stosowania w 2011 roku stawki 0 proc. na książki wydrukowane w 2010 roku
 3. Dalsze zmiany w VAT na 2011 roku
  • nowelizacja definicji ustawowych np. nowa definicja towarów
  • wyjaśnienie zakresu stosowania oznaczenia „ex’ przy symbolach klasyfikacyjnych
  • zmiany w zakresie czynności zwolnionych z VAT (przeniesienie zwolnień z podatku z załącznika nr 4 do art. 43 ustawy)
  • stosowanie nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 roku na gruncie ustawy o VAT
  • dostawa książek w ramach usług zwolnionych z VAT np. przez szkoły językowe
 4. Faktury w formie elektronicznej – nowa dyrektywa Rady UE z 13 lipca 2010 roku
  • ułatwienia w fakturowaniu elektronicznym przewidziane w dyrektywie
  • porównanie zapisów dyrektywy i przepisów krajowych w zakresie fakturowania elektronicznego
  • projektowane zmiany w zakresie wystawiania i przechowywania faktur elektronicznych oraz przechowywania faktur papierowych
 5. Pytania uczestników szkolenia

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo-Księgowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 roku.

Informacje organizacyjne:
 
Termin szkolenia: 2 grudnia 2010 roku, w godz. 9.30-16.00
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor (Atrium Center, Al. Jana Pawła II 27), 3 piętro, sala F

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł (przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 500 zł). Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
Współorganizator: Polska Izba Książki

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                       
Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl,  tel. (22) 828 36 25 (26)