Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów handlowych zawieranych w praktyce obrotu na rynku wydawniczo-księgarskim, a także analiza podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym dochodzeniem roszczeń. Przekazywana wiedza będzie uwzględniała praktyczne aspekty związane ze specyfiką branży wydawniczo-księgarskiej. Uczestnicy zapoznają się m.in. ze wzorami pozwów, wniosków i innych pism stosowanych w skutecznym dochodzeniu należności pieniężnych wynikających z umów handlowych.

Adresaci szkolenia:
– właściciele i udziałowcy
– członkowie zarządów
– dyrektorzy finansowi i handlowi
– pracownicy działów handlowych
– księgowi
– osoby zajmujące się zawieraniem umów handlowych i windykacją należności

Program szkolenia:

I. Zabezpieczenia na etapie zawierania umowy
1. Ubezpieczenia gospodarcze
2. Gwarancje bankowe
3. Weksle
4. Odpowiednie klauzule umowne (m.in. zatrzymanie własności książek, cesja wierzytelności)

II. Postępowanie pozasądowe
1. Wezwania do zapłaty
2. Windykacja telefoniczna
3. Ugody

III. Postępowanie przed sądem
1. Zagadnienia ogólne:
a) pojęcie „sprawy gospodarczej”,
b) właściwość sądu,
c) koszty sądowe,
d) warunki formalne pozwu,
e) obostrzenia proceduralne w sprawach gospodarczych
2. Postępowanie nakazowe
3. Postępowanie upominawcze
4. Postępowanie uproszczone
5 Postępowanie „zwykłe”

IV. Postępowanie egzekucyjne
1. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji
3. Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym
4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
5. Przebieg postępowania
6. Ograniczenia egzekucji
7. Powództwa przeciwegzekucyjne
8. Egzekucja świadczeń pieniężnych:
a) egzekucja z ruchomości,
b) egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
c) egzekucja z rachunków bankowych,
d) egzekucja z wierzytelności,
e) egzekucja z innych praw majątkowych,
f) egzekucja z nieruchomości.
9. Wyjawienie majątku
10. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
 
V. Postępowanie upadłościowe
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika
2. Zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości

VI. Inne metody dyscyplinowania dłużników
1. Krajowy Rejestr Dłużników (warunki formalne wpisu, koszty)
2. Współpraca z firmami windykacyjnymi
3. Biura informacji gospodarczej
4. Inne rejestry

VII. Zagadnienia podatkowe:
1. Rezerwa na nieściągalne należności
2. Zaliczenie nieściągalnej należności w koszty
3. Ulga na „złe długi”

Szkolenie poprowadzą:

Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jolanta Krentowska-Fiłon – radca prawny w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie – również z wynikiem bardzo dobrym – aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach m. in. z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, postępowania cywilnego, prawa autorskiego oraz dochodzenia i zabezpieczania wierzytelności w działalności gospodarczej. Do końca grudnia 2007 roku piastowała stanowisko kierownika działu prawnego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od stycznia 2008 w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM. Specjalizacja Jolanty Krentowskiej-Fiłon to: sprawy gospodarcze, windykacja należności, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo rodzinne. Autorka licznych artykułów o tematyce prawniczej.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 1 marca 2010 roku.

Miejsce: Warszawa, DW Bellona, ul. Grzybowska 77

Czas szkolenia: 7,5 godz. (9.30 – 17.00), w tym 2 przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa

Koszt udziału jednej osoby: 650 zł (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Zgłoszenie większej ilości osób z danej firmy oznacza korzystne rabaty (szczegóły na załączonych formularzu zgłoszeniowym).

Powyżej 2 osób – 600 zł od osoby

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2010 roku.

Kontakt w sprawie szkoleń:

 Ewa Zając      
ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                                  
tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                 

Ewa Tenderenda-Ożóg
ewa@rynek-ksiazki.pl
tel. (22) 828 36 25 (26)

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma działająca na rynku książki od ponad dziesięciu lat, od ponad pięciu lat prowadząca działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom, praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice branży wydawniczo-księgarskiej.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?