Wtorek, 21 listopada 2023
Dotacje otrzyma 237 bibliotek z całej Polski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W tym naborze dofinansowanie otrzyma 237 bibliotek na łączną kwotę 1 226 985 zł.

Średnia kwota dofinansowania wynosi 5177,15 zł.

Najwyższa kwota przypadnie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – to 114 929 zł.

Placówki z najwyższymi przyznanymi  kwotami w ramach dotacji to:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu 48 461,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu 40 000,00 zł
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku 37 692,00 zł
Łubniański Ośrodek Kultury 34 838,00 zł
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim 34 000,00 zł
Biblioteka Raczyńskich 34 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie 30 000,00 zł
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 21 538,00 zł
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim 16 962,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 16 205,00 zł
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach 16 153,00 zł
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 15 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej 15 000,00 zł
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy 14 500,00 zł
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku 13 500,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach 12 500,00 zł
Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie 10 800,00 zł
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie 10 770,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach 10 769,00 zł
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 10 500,00 zł
Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim 10 000,00 zł
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu 10 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu 10 000,00 zł
Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce 10 000,00 zł
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim 10 000,00 zł
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie 10 000,00 zł

Pełna lista beneficjentów na stronie Biblioteki Narodowej.

W ramach Kierunku interwencji biblioteki publiczne będą mogły kupić publikacje papierowe, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych.

Oprócz otrzymanej dotacji beneficjenci zobowiązani są wnieść wkład własny, który jest różnicowany w zależności od zamożności organizatorów bibliotek (jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie gmin,
powiatów, województw).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60 proc. z budżetu państwa, 40 proc. – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Podaj dalej
Autor: ET