środa, 12 czerwca 2019
Rusza kolejna edycja, tym razem z nową kategorią

Polska Sekcja IBBY ogłasza 32. edycję konkursu Książka Roku. W tegorocznej edycji pojawia się nowa kategoria „Dziecko jest najważniejsze”, której fundatorem jest Fundacja Przyjaciółka. Nagroda w kategorii specjalnej przyznawana jest dla  twórcy/autora/autorów/wydawcy książek (tekstów literackich, książek obrazkowych lub komiksów) o tematyce związanej z adopcją, rodzicielstwem zastępczym (rodziny zastępcze)oraz instytucjonalną pieczą zastępczą (placówki opiekuńczo-wychowawcze: domy dziecka lub rodzinne domy dziecka itp.) opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat (czyli od 2009 do 2019.

W konkursie przyznane zostaną także tradycyjnie nagrody w kategorii “literackiej”, “graficznej” i “za upowszechnianie czytelnictwa.

Laureatów wyłoni jury w składzie:

– jury literackie – Maciej Skowera (przewodniczący), Justyna Deszcz-Tryhubczak, Joanna Żygowska

– jury graficzne – Joanna Olech (przewodnicząca), Grażka Lange, Tomasz Broda.

Laureata w kategorii upowszechnianie czytelnictwa wyłoni Zarząd Główny PS IBBY spośród osób lub instytucji nominowanych przez honorową Kapitułę, w skład której wchodzą zwycięzcy kategorii upowszechnianie czytelnictwa w konkursach Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w latach 2016-2018.

Konkurs Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa.

Nagrody pieniężne w Konkursie współfinansują: Fundacja Przyjaciółka, Nowa Era oraz Lotos Poligrafia-sp. z o.o.

Szczegółowe informacje: http://www.ibby.pl/?p=5847

Autor: ET