środa, 18 marca 2020
Termin upływa 13 kwietnia

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” napływają kolejne zgłoszenia do konkursu o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. W tym roku redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłosiła jubileuszową dwudziestą piątą edycję Nagrody i zwróciła się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.
Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty.

Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 13 kwietnia. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2019 roku.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:
Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
tel. (22) 828 36 31
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Kolejne zgłoszone tytuły:
– Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka, pod red. Anetty Buras-Marciniak, Seria Wydawnicza „Bałkany XX/XXI”, tom 9. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 303
– Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971, IPN, Warszawa 2019, s. 335
– Przekłady Literatur Słowiańskich, nr 9, cześć 2. Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcje przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 236
oraz Przekłady Literatur Słowiańskich, nr 9, część 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 258

Podaj dalej
Autor: (pd)