Piątek, 21 kwietnia 2023
Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Podczas uroczystego otwarcia XXVIII Targów Wydawców Katolickich poznaliśmy laureatów Nagrody Głównej FENIKS 2023 oraz Feniksów Specjalnych.

Gala wręczenia Nagrody odbędzie w sobotę 22 kwietnia w katedrze Diecezji Warszawsko-Praskiej pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła (godz. 19.30, ul. Floriańska 3).

 Nagroda Główna Feniks Złoty

Kardynał Gerhard Müller

„Nagroda dla Jego Eminencji Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera jest dowodem wielkiego uznania i wdzięczności Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla wielkiego i oryginalnego teologa, który umiejętnie przedstawia w tych trudnych czasach poważne kwestie dogmatyczne przekazu wiary Kościoła m.in. w światowym bestsellerze »Dogmatyka katolicka«, przełożonym na wiele języków świata. Kardynał Gerhard Ludwig Müller to autentyczny Człowiek wiary, który w ogłoszonym »Manifeście wiary« wyraża swój głośny krzyk w sprawach wiary i nauczania tego, co przeciwstawia się najgorszym oszustwom obecnego czasu, a którym stanowczo sprzeciwia się Katechizm Kościoła Katolickiego. W obecnych trudnych czasach, zarówno dla Kościoła, jak i naszej Ojczyzny, Kardynał Gerhard Ludwig Müller pozostaje trwałym filarem, niepodważalnym i autentycznym autorytetem, przede wszystkim zaś duchowym przewodnikiem dla potrzebujących wsparcia ludzi Kościoła” – czytamy w uzasadnieniu.

 

Feniks Specjalny 2023 „Multimedia”

Polskie Radio S.A. – „w uznaniu misji, jaką Polskie Radio pełni wobec Narodu Polskiego, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie – stojąc na straży wartości narodowych i religijnych. Jest uhonorowaniem ewangelizacyjnego zaangażowania wyrażonego za pośrednictwem stałej aktywności informacyjnej o działalności Stolicy Apostolskiej, transmisji z krajowych i światowych wydarzeń religijnych, realizacji słuchowisk dokumentalnych oraz reportaży przypominających postacie zasłużone dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Jest docenieniem działalności wydawniczej w obszarze publikacji multimedialnych dokumentujących najważniejsze wydarzenia z rodzimej historii”.

 

Feniks Specjalny 2023 „Medialny”

TVP Polonia – „w uznaniu dorobku 30 lat działalności TVP Polonia, w służbie Narodu Polskiego rozsianego po całym świecie. W podziękowaniu za trud ponoszony na rzecz pielęgnowania polskiej tradycji opartej na chrześcijańskich korzeniach i katolickim dziedzictwie. Za konsekwentne trwanie na straży wartości religijnych i narodowych. Za kreowanie i produkcję bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej, która sprawia, że każdy z naszych rodaków, niezależnie od miejsca na świecie, w którym przebywa, może w każdej chwili poczuć i pielęgnować w sobie ducha polskości”.

 

Feniks Specjalny 2023

Ks. prof. dr hab. Edward Staniek – „teolog, a jednocześnie wychowawca kilku pokoleń teologów. Wytrwały organizator życia akademickiego i naukowego. Aktywny duszpasterz, prowadzący rekolekcje parafialne skierowane do odbiorców duchownych, jak i świeckich, w tym środowisk akademickich i inteligenckich. Kreatywny i niestrudzony autor ponad 70 publikacji książkowych, przede wszystkim dedykowanych tematyce ewangelizacyjnej, które trafiły do ogromnej rzeszy czytelników – nie tylko w Polsce, ale także – dzięki tłumaczeniom – w kilku krajach Europy Wschodniej i Środkowej”.

 

Feniks Specjalny 2023

Leszek Sosnowski, założyciel Wydawnictwa Biały Kruk – „Za wytrwałe promowanie polskiej myśli patriotycznej o dużym znaczeniu dla Kościoła i Polski. W uznaniu konsekwentnej pracy twórczej i zawodowej w zgodzie z założeniami chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej. Laureat jest wybitnym twórcą słowa, fotografem wrażliwym na estetyczny wymiar otaczającej nas rzeczywistości, kreatywnym inicjatorem przedsięwzięć medialnych i artystycznych, szczodrym mecenasem polskich intelektualistów, a jednocześnie obywatelem niezwykle wyczulonym na sprawy społeczne i otwartym na bliźniego”.

 

Feniks Specjalny 2023

Małgorzata Żaryn – „Nagroda za zainicjowanie Marszu Papieskiego w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Jej oddolna inicjatywa, jako osoby świeckiej spotkała się odpowiedzią tysięcy Polaków w Warszawie i w wielu miastach w Polsce i zagranicą. Była odpowiedzią i sprzeciwem wobec kampanii oszczerstw, ośmieszania i nienawiści, skierowanej przeciwko św. Janowi Pawłowi II. Tym samym Małgorzata Żaryn stała się liderką katolickiej opinii publicznej, głosem katolickiej większości zaszczuwanej w swojej ojczyźnie. Sprawiła, że Katolicy w Polsce mogli się znowu policzyć, wyjść z cienia. Bardziej niż ktokolwiek inny – nie wyłączając hierarchii Kościoła w Polsce, przyczyniła się do zatrzymania oszczerczej kampanii i obrony dobrego imienia Papieża-Polaka. Jej inicjatywa jest doskonałym przykładem synodalnego przebudzenia laikatu, które oby objęło jak najszersze kręgi naszego społeczeństwa”.

Feniks Specjalny 2023

Barbara Konarska – „w podziękowaniu za zainicjowanie ogólnopolskiego marszu papieskiego w obronie dobrego imienia Jana Pawła II – inicjatywy zrodzonej ze szczerego odruchu serca, która skupiła rzesze Polaków, odpowiadając na potrzeby milionów Rodaków pragnących zjednoczyć się w imię prawdy i miłości bliźniego, by ponownie rozpalić pragnienie powrotu przez narodową wspólnotę do wartości będących przedmiotem nauczania Świętego Papieża Polaka”.

 

Feniks Specjalny „Poetycki”

Robert Gawłowski – „Za tworzenie prawdziwej wspólnoty duchowej, łączącej różne religie i kultury. Za poezję, która w subtelny sposób naznacza granicę między sacrum i profanum, ukazując człowieka, którego w myśl za Eliadem, można by nazwać homo religiosus. Twórczość ta, ukazująca ponadczasowe archetypy, będące swego rodzaju kontaktem „ja”
z szeroko rozumianym Kosmosem, Jednością, zachęca czytelnika do dialogu w wymiarze egzystencjalnym i prowadzi do spotkania w Słowie”.

 

Feniks Specjalny 2023

Dr Alfreda Walkowska, założycielka Polskiego Centrum św. Hildegardy – „W uznaniu ponoszonego przez ponad ćwierć wieku trudu na rzecz popularyzacji w naszym kraju i za granicą kultu i wiedzy o św. Hildegardzie z Bingen, propagowania stylu życia opartego na świadomości ekologicznej. Za aktywną, konsekwentną i skuteczną działalność edukacyjną, wydawniczą i rekolekcyjną, która znajduje praktyczne zastosowanie w przywracaniu harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych, autentycznych metod średniowiecznej wizjonerki”.

 

Nagrody i Wyróżnienia Feniks 2023 wg kategorii

 

Literacka

Nagroda

„Ave”, Jerzy Binkowski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

„Nie pocieszaj się, tylko płacz”, ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, Państwowy Instytut Wydawniczy

Wyróżnienie

Krzysztof Rudowski, „Apokryf według Ewangelii Świętego Mateusza w przekładzie Księdza Wujka”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 

Nauki Kościelne

Nagrody

„Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia”, o. dr Tomasz Samulnik OP, Wydawnictwo KUL

„Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna”, ks. Stanisław Budzik, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Wydawnictwo KUL

Wyróżnienia

„Księga Gomory”, św. Piotr Damiani Doktor Kościoła, Wydawnictwo AA

„Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II”, prof. Gavin D’Costa, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew

„Źródła muzułmańskie o Jezusie. Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich”, oprac. ks. prof. Marek Starowieyski, dr Łukasz Piątak, Wydawnictwo WAM

 

Eseistyka

 

Nagroda

„Milczenie katedry. Felietony i portrety”, Jan Maciejewski, Teologia Polityczna

Wyróżnienia

„Bankructwo polskiej inteligencji”, prof. Aleksander Nalaskowski, Wydawnictwo Biały Kruk

„Konopnicka – raz jeszcze”, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej, Narodowe Centrum Kultury

„Pandemia grzechu czyli śmierć nauczycielką życia”, Janusz Szewczak, Wydawnictwo Biały Kruk

 

Historia – Niepodległa

 

Nagroda

„W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku”, dr Magdalena Woźniewska-Działak, Wydawnictwo Naukowe UKSW 

„Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1-2”, red. dr hab. Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego i Wydawnictwo Neriton

 

Wyróżnienia

„Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Magdalena Pyter, Instytut De Republica

„Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”, ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz SDB, Wydawnictwo IPN

 

Historia

 

Nagroda

„Kościół i Naród. Lata trwogi, lata nadziei”, prof. Jan Żaryn, Wydawnictwo Biały Kruk 

„III Rzesza niemiecka. Nowoczesność i nienawiść”, prof. Grzegorz Kucharczyk, Wydawnictwo Biały Kruk 

Wyróżnienia

„Prymas Wyszyński w realiach PRL”, dr hab. Rafał Łatka, Instytut De Republica

„Zbrodnia bez kary. Śledztwo dziennikarzy Deutsche Welle, Wirtualnej Polski i Interii ujawnia powojenne kariery zbrodniarzy hitlerowskich”, praca zbiorowa, Wydawnictwo M

„Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza”, oprac. ks. dr Paweł Lewandowski, Wydawnictwo KUL

„Nasze Dziedzictwo. Zawołania, herby, pastorały i odznaczenia biskupów polowych 1919-2022”, ks. płk SG dr Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

 

Duchowość

 

Nagroda

„Ból i cierpienie człowieka w pięciu wielkich religiach świata. Wprowadzenie”, ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, Wydawnictwo Bernardinum i Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie

Wyróżnienia

„Przez zasłonę ciała. Symbolika ciała Jezusa w obrazie Bożego Miłosierdzia i w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej”, dr Izabela Rutkowska, Teologia polityczna

„Boży Wojownik. Opowieść o św. Andrzeju Boboli”, Joanna Operacz, Włodzimierz Operacz, Wydawnictwo Esprit

„Mistrzowie drugiego planu. O postaciach biblijnych w rozmowach Małgorzaty Bilskiej”, abp Grzegorz Ryś i Małgorzata Bilska, Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.

 

Świadectwo

 

Nagroda

„Diabeł w Mieście Aniołów”, Jesse Romero, Wydawnictwo AA

 

Wyróżnienia

„Wojna. Reportaż z Ukrainy”, red. Jakub Maciejewski, Wydawnictwo Biały Kruk

 

„Mężczyźni mojego życia. O miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu”, s. Michaela Rak, Małgorzata Terlikowska, Wydawnictwo Esprit

Edytorstwo

Nagroda

„Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta. Katalog wystawy”, red. Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski, Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Wyróżnienia


„Wielka apteka świętej Hildegardy”, Gottfried Hertzka, Wighrad Strehlow, Wydawnictwo AA

„Tempus non edax rerum. Inicjatywy i fundacje artystyczne księdza kanonika Michała Krassowskiego (ok.1680-1768)”, dr hab. Irena Rolska, Wydawnictwo KUL

„Adolf Hyła. Malarz Bożego Miłosierdzia. Życie i twórczość (1897-1965), ks. dr Piotr Szweda MS, Instytut Studiów Franciszkańskich”

 

Edytorstwo – Album

Nagroda

„Lwów i ziemia lwowska tom 1 i 2”, Mirek Osip-Pokrywka, Wydawnictwo Jedność

Wyróżnienia

„Ukradzione dzieciństwo/Stolen Childhood”, dr Tomasz Łabuszewski, Wydawnictwo IPN

„Artystyczne zbiory Strzałeckich”, prof. Andrzej Strzałecki, Wydawnictwo Naukowe UKSW

Książka dla dzieci

Nagroda

„Biblia młodego detektywa”, Francois Campagnac, Christophe Raimbault, Fabienne Py-Renaudie, Edycja Świętego Pawła

 

Wyróżnienia

„Adwentownik – przewodnik na Adwent dla dzieci i rodziców”, Elżbieta Woźniak-Łojczuk, Limtech Emil Łojczuk

„Słowo na nowo. Biblia opowiedziana wierszem”, Marcin Brykczyński, Marcin Piwowarski (ilustracje), Wydawnictwo Jedność

 

Książka dla młodzieży

 

Nagroda

„Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979”, prof. Wojciech Roszkowski, Wydawnictwo Biały Kruk 

Wyróżnienie

„Poślub mnie nad rzeką”, Weronika Pawlak, Wydawnictwo Esprit

 

Autor zagraniczny

Nagrody nie przyznano

 

Wyróżnienia

„Niezbędnik biblijny”, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza VOCATIO

„Nie-zerwana nić. Odkrywanie mądrości tradycji w czasach chaosu”, Sohrab Ahmari, Wydawnictwo Esprit

„Wiarygodność cudu. Rozważania na temat zasadności wiary w cuda”, prof. Robert A. Larmer, Fundacja Prodoteo

 

Tłumacz

Nagroda

„Homer. Iliada”, przekład i oprac. prof. dr hab. Robert R. Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL 

Wyróżnienia

„Targum Jonatana. Tom 1. Prorocy wcześniejsi”, przekład i opracowanie dr hab. Anna Kuśmirek, ks. prof. dr hab. Marek Parchem, Wydawnictwo Naukowe UKSW

„Erazm z Rotterdamu. Diatryba albo rozprawa o wolnej woli”. Przekład, wstęp i oprac. krytyczne Krzysztof Jacek Bekieszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 

Seria wydawnicza / Dzieła zebrane

Nagroda

Myśl o Kulturze”, Narodowe Centrum Kultury

„Biblia Ojców”,  red. Ks. prof. Antoni Paciorek, Edycja Świętego Pawła

Wyróżnienia

„Film z klapsem: Film jako emanacja piękna (2022), Metoda i praktyka badań medioznawczych (2022)”, praca zbiorowa pod red. G, Łęcicki, P. Drzewiecki, M. Butkiewicz, P. Płatek, D. Jaszewska, Wydawnictwo Naukowe UKSW

„Sakramenty święte. Liturgia i teologia sakramentów (7 tomów): Sakrament bierzmowania, Eucharystia w parafii, Sakrament święceń: święcenia prezbiterów, Sakrament święceń: święcenia biskupa, Sakramenty uzdrowienia, Sakrament małżeństwa, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła”, autor: ks. prof. Czesław Krakowiak,  Towarzystwo Naukowe KUL

 

Publicystyka religijna

Nagrody nie przyznano

 

Wyróżnienia
„Pokora. Historia życia Jana Pawła I”, ks. Jacek Skrobisz, Wydawnictwo Esprit

„Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II”, dr Milena Kindziuk, Wydawnictwo WAM 

Multimedia

Nagroda
„Nędzarz i Madame (album z filmem, muzyką i książeczką, DVD)”, reż. Witold Ludwig, Fundacja Lux Veritatis i Telewizja Polska S.A.

„Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963” (2 CD); „Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku” (5 CD), Agencja Muzyczna Polskiego Radia


Wyróżnienie

„Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne” i materiały uzupełniające ww. publikację: „Opowiadania wg notatek bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz „Gry i zabawy wg notatek bł. Edmunda Bojanowskiego”, pod red. s. dr hab. Marii Opieli SBDNP, Wydawnictwo Werset

„Szósty zmysł. Gdyby cały świat stał się na moment szpitalem – audiobook”, ks. prof. Jan Kazimierz Przybyłowski, PICK a VOICE/ Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie

 

Muzyka chrześcijańska – klasyczna

Nagroda

„Kompozycje sakralne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 1”, „Arie i hymny kościelne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 2”, oprac. ks. Dariusz Smolarek SAC, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia

Wyróżnienia

„Kolędy – harmonizacje organowe”, dr Paweł Piotrowski, Wydawnictwo Petrus

„Musica caelestis”. Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyr. Pawła Łukaszewskiego, Opus Series/ Requiem Records

 

Muzyka chrześcijańska  – współczesna

Nagroda

Nagrody nie przyznano

 

Wyróżnienia

„Do głębi”, Marcin Wargocki, Edycja Świętego Pawła

„Genesis”, Tomasz Goska, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITA

 

Kościół wobec współczesności

Nagroda

„Zmierzch uniwersalności. Postmodernistyczny Zachód i jego oponenci, globalny konflikt paradygmatów”, Chantal Delsol, Instytut Wydawniczy PAX 

Wyróżnienia

„Kruchy porządek. Jak znaleźć oparcie i nadzieję”, George Weigel, Wydawnictwo PROMIC 

„Pytanie glinianego garnka. Kazania krótkie o wojnie i pokoju”, ks. prof. Michał Heller, Copernicus Center Press

„Świat według Hollywood. Jak mądrze oglądać filmy”, Brian Godawa, Fundacja Prodoteo.

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: SWK